27 maja 2024

Zamienia pomysły w rzeczywistość

W pandemicznym roku napotkaliśmy na swojej drodze wiele przeszkód, nie pozwoliły one jednak nam się zatrzymać. Dr hab. inż. Przemysław Data Profesor Politechniki Śląskiej w wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej opowiada jak według niego powinny tworzyć i rozwijać się innowacje w naszym kraju.

Czy według Pana Polska to innowacyjny kraj?

To zależy jak na to spojrzeć. Mamy bardzo dobrych naukowców i mamy pomysły na wiele innowacyjnych technologii, niestety nie potrafimy ich wykorzystać a w większości przypadków naukowcy rozwijają swoje skrzydła dopiero w zagranicznych jednostkach naukowych gdzie nie są obarczeni polskimi ograniczeniami.

Jest Pan kierownikiem ciekawego projektu, jak idzie realizacja?

Kieruje projektem europejskim pn. „Stworzenie i rozwój ERA Chair oraz Centrum Doskonałości w Elektronice Organicznej jako strategiczny punkt rozwoju nauki i innowacji w regionie śląskim i Polsce”, przebiega on według naszych założeń. Naszym ERA Chair-em jest Prof. Paweł Troshin, świetny i młody profesor z Rosji o uznanym dorobku międzynarodowym. Cieszę się, że możemy razem współpracować. Jest ekspertem w obszarze ogniw fotowoltaicznych, w tym perowskitowych, które cieszą się obecnie sporym zainteresowaniem. Zakres naszych prac jest bardzo szeroki, dotyczy nie tylko oświetlenia OLED, czy układów fotowoltaicznych ale także organicznych systemów magazynowania energii elektrycznej, czyli skrótowo, baterii. Baterie organiczne, które można zastosować w małej skali np. w smartwatchach, jak również w większej np. magazyny energii do budynków, czy samochodów. Mamy wiele pomysłów, jesteśmy bardzo kreatywni i chcemy, aby nasze innowacje weszły na jeszcze wyższy poziom.

Wiem, że postawił Pan sobie za cel zbudować w Polsce ekosystem przyjazny naukowcom i ich innowacjom. Proszę o tym opowiedzieć.

Centrum Doskonałości w Elektronice Organicznej powstanie przy Politechnice Śląskiej po to, aby rozwijać nowoczesne technologie nanohybrydowe, ale nie tylko. Napotykamy różne przeszkody na swojej drodze np. szereg problemów administracyjnych, ale nie zatrzyma to nas w dążeniu do celu. W tym miejscu będą powstawały i rozwijały się innowacje.

Jak wygląda obecnie realizacja zamówień na tak wysoce specjalistyczny sprzęt?

W dobie pandemii niestety jest z tym kłopot. W grudniu otrzymamy 8 metrową linię produkcyjną do elektroniki organicznej, która kosztowała ponad 3 200 000 złotych i będzie jedyną taką w Polsce. Niedawno otrzymaliśmy także dofinansowanie na zakup nowej aparatury do pomiarów spektroskopii fotoemisyjnej za kwotę 4 200 000 złotych. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. Spodziewamy się, że pod koniec przyszłego roku będziemy już mogli na niej pracować.

Czy Pana zdaniem naukowcy też powinni się promować?

Tak, ale nie dla siebie, tylko dla dobra nauki, badań, rozwijania nowych technologii czy przyszłych współprac, także tych zagranicznych. To jest główna różnica miedzy projektami europejskimi i krajowymi, nauką europejską a krajową. Na zachodzie promocja projektu i rezultatów projektu jest wymagana a u nas nie jest finansowana. Założeniem funduszy europejskich jest wyjście z nauką do ludzi i wytłumaczenie, dlaczego rozwój w danym obszarze jest tak ważny.

Dr hab. inż. Przemysław Data, Prof. PŚ – ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w 2013 roku, a jego praca doktorska została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Był też laureatem MIT Technology Review Innovators Under 35. Po doktoracie pracował przez ponad 5 lat na Uniwersytecie w Durham, gdzie prowadził nowatorskie badania w zakresie organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Za swoje dokonania został laureatem nagrody Ambasador Innowacyjności przyznanej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

-Augustyna Szczepańczyk