28 listopada 2021

W trosce o środowisko naturalne

Bio-Circle Surface Technology Sp. z o. o. jest jedną z niewielu firm w Polsce, która z powodzeniem pomaga polskiemu sektorowi produkcji i usług optymalizować procesy czyszczenia przemysłowego. Wdraża innowacyjne i ekologiczne systemy oparte na wodzie, które są skuteczne i bezpieczne. Od 25 lat swoimi działaniami wspiera również ochronę środowiska.

Początki funkcjonowania firmy nie należały do łatwych. Pani Prezes Renata Nowacka-Hopaluk mówi, że: “Rynek nie był gotowy na argumenty proekologiczne. Tego typu produkty, technologie oraz rozwiązania budziły nieufność, niedowierzanie i były traktowane jako swego rodzaju droga i nieskuteczna fanaberia”. Z tego względu początkowo firma skupiała się na prezentacji walorów użytkowych swoich produktów, tj. szybkości działania, wydajności i bezpieczeństwa dla użytkowników. Kiedy firmy zagraniczne zaczęły inwestować w naszym kraju, aspekty proekologiczne stawały się coraz bardziej istotne i potrzebne. To pozwoliło na większy rozwój firmy Bio-Circle oraz możliwość wprowadzania na rynek coraz bardziej innowacyjnych i ekologicznych produktów.

Pani Prezes uważa, że rodzimy przemysł wciąż potrzebuje bardzo szerokiej edukacji ekologicznej, aby móc “przestawić się” na tok myślenia, który już dawno można zaobserwować w bardziej rozwiniętych krajach Europy. Swoją “pracą u podstaw” firma pokazuje, że należy stosować systemy, które pozwolą na redukcję szkodliwych czynników przemysłu oraz zwiększą ochronę pracowników. Pani Renata Nowacka-Hopaluk oraz cały zespół, poza wprowadzaniem na rynek ekologicznych produktów, cały czas stara się uświadamiać klientom, jakie ryzyko niesie ze sobą stosowanie tradycyjnych metod czyszczenia. Bezpieczeństwo procesów przemysłowych zajmuje szczególne miejsce w kontaktach firmy z ich kontrahentami, jest też głównym tematem wystąpień Pani Prezes na konferencjach.

Firma Bio-Circle od lat towarzyszy swoim klientom w procesie diagnozy stosowanych metod czyszczenia przemysłowego. Pani Prezes zaznacza, że podczas przetargów podstawowym kryterium wyboru środków czyszczących pozostaje ich cena. Uważa, że to absurd, ponieważ nie uwzględnia się skuteczności danej technologii, wydajności i żywotności poszczególnych płynów, a także ilości i rodzaju odpadów powstających w procesie czyszczenia. Przy wyborze należy też zwracać uwagę na wpływ stosowania preparatów na zdrowie i życie pracowników. Dzięki nieustającym działaniom firma Bio-Circle wielokrotnie została nagrodzona przez instytucje promujące ekologię w Polsce. W przyszłym roku Pani Renata będzie również prelegentem na Międzynarodowym Forum Gospodarczym, na którym innowacje w ekologii będą jednym z kluczowych tematów.

– Anna Wolicka