18 kwietnia 2024

Uśmiech klasy premium efektem innowacji

Ekstrakcja zęba, to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium. Idealnym rozwiązaniem bezpośrednio po ekstrakcji jest wykonanie regeneracji utraconej tkanki kostnej oraz zębodołu. Usunięcie choćby jednego zęba to problem nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny.
Tkanka kostna jest jedną z postaci tkanki łącznej, charakteryzującą się największym stopniem spoistości oraz bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. Dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. Politechniki Krakowskiej kieruje innowacyjnym projektem „Osteochit3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” (LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018).Skafoldy są mikroporowatymi strukturami charakteryzującymi się trójwymiarową budową przestrzenną. Za ich podstawowy parametr przyjmuje się porowatość. Wielkość i ilość porów mają ogromny wpływ na przenikanie komórek do wnętrza tworzywa, co w konsekwencji wpływa korzystnie na regenerację uszkodzonej tkanki.
Projekt skupia się na opracowaniu technologii otrzymywania nowatorskich bioaktywnych skafoldów bazujących na biopolimerze – chitozanie – z zastosowaniem technologii druku 3D. Materiały będą spersonalizowane, czyli będą drukowane indywidualnie dla każdego pacjenta. Daje to możliwość stworzenia idealnego modelu służącego do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej. Takie biomatryce, posiadające właściwości termoplastyczne, osteoindukcyjne i antybakteryjne oraz zdolność do kontrolowanego uwalniania związków bioaktywnych (czynników wzrostu), posłużą do regeneracji tkanki kostnej w stomatologii.Chitosan, w Polsce znany bardziej jako chitozan, to organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów, czyli cukrów złożonych. Jest to pochodna chityny, z której zbudowane są szkielety zewnętrzne skorupiaków (głównie krewetek i krabów). Chityna jest jednym z najliczniej występujących w przyrodzie materiałem organicznym, drugim co do ilości po celulozie. Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym i aktywności biologicznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jego struktura chemiczna zbliżona jest do kwasu hialuronowego, który naturalnie występuje w organizmie człowieka. Chitozan wykazuje również właściwości antybakteryjne,znalazł zastosowanie w ochronie środowiska, kosmetologii, rolnictwie, weterynarii, przemyśle farmaceutycznym i medycynie.
Ze względu na to, iż niektóre osoby mogą być uczulone na składniki pochodzenia zwierzęcego, dr hab. inż. Marek Piątkowski, opracował kolejny materiał bazując na chitozanie grzybowym, który jest najczęściej otrzymywany z pieczarek. Dzięki właściwościom antybakteryjnym znacznie ogranicza potrzebę stosowania antybiotyków, skoro do 24 godzin wstrzymane jest namnażanie mikroorganizmów.

Implant to sztuczny korzeń, na którym odbudowuje się utracony ząb. Ma postać tytanowej śrubki zatopionej w kość szczęki. Innowacyjny projekt dr hab. inż. Marka Piątkowskiego, prof. Politechniki Krakowskiej sprawi, że implantacja oraz leczenie protetyczne będą bardziej przewidywalne. Regeneracja tkanki kostnej sprawi, że implantacja będzie możliwa nawet po dłuższym czasie od ekstrakcji zęba. Im dłuższy czas mija od utraty zęba do implantacji, tym niestety zębodół i kość zaczynają bardziej zanikać, przez co zabieg może być niemożliwy. Wszczepienie implantu jest obecnie najlepszą metodą odbudowy brakującego zęba. Sztuczny ząb zachowuje się tak samo jak naturalny, a dzięki bezpośredniemu przenoszeniu obciążeń na kości szczęki, implanty zapobiegają zanikowi kości. Zaletą implantów jest też ich trwałość – mogą służyć nawet przez kilkadziesiąt lat. Realizowany projekt zrewolucjonizuje ten obszar stomatologii.

-Augustyna Szczepańczyk