16 maja 2022

Usługi szyte na miarę biznesu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego to interdyscyplinarna jednostka badawcza realizująca usługi dla i na potrzeby przedsiębiorców. Chociaż w nazwie znajduje się przemysł skórzany to współpracujemy również z branżą tworzyw sztucznych, spożywczą, kosmetyczną, a także opakowaniową – wyjaśnia dr inż. Katarzyna Ławińska, pełnomocnik dyrektora do spraw badawczych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań fizykochemicznych i spektrofotometrycznych materiałów i oporządzenia w barwach kamuflażowych przeznaczonych dla Wojska Polskiego zgodnie z Rozporządzeniem MON w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla wyrobów zaopatrzenia mundurowego, producentów wyrobów tekstylnych, jak i polimerowych oraz skórzanych. Badamy to co niewidzialne (maskowanie w podczerwieni), jak i łatwopostrzegalne tj. wyroby w kolorach fluorescencyjnych, ostrzegawczych.

Zdrowa żywność to kolejny kierunek naszych działań. Dążymy do wyeliminowania z rynku produktów niespełniających wymagań zarówno pod kątem obecności barwników niedozwolonych, jak i maksymalnych zawartości barwników dozwolonych.

Cały czas podążamy za zmianami otoczenia rynku oraz wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa wyrobów. Nasza najnowsza usługa dot. badania zawartości aż 17 ftalanów w wieloskładnikowych matrycach wyrobów gotowych oraz w surowcach do ich produkcji. Zakres wykonywanych analiz obejmuje cywilny obszar produktów tj. skór, tkanin, materiałów polimerowych, zabawek, materiałów opakowaniowych, tworzyw sztucznych oraz produkty wykorzystywane przez Wojsko Polskie. Rozszerzamy również ofertę w kierunku środowiskowym tj. badania lotnych związków organicznych LZO/VOC. Zakres naszych analiz obejmuje także wybrane obszary Farmakopei Europejskiej oraz Polskiej.

Wszystkie nasze laboratoria posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz akredytacje w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB).

-Augustyna Szczepańczyk