16 maja 2022

Twoja przyszłość zaczyna się dziś!

Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to szansa zdobycia gruntownej wiedzy, przekazywanej przez ekspertów i dyplomu cenionego na rynku pracy. WSEiZ od 24 lat kształci w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. O tajnikach sukcesu rozmawiamy z Rektor doc. dr Moniką Madej.

Co wyróżnia uczelnię na tle innych?

WSEiZ po 24 latach istnienia wyrobiła sobie zasłużona markę jednej z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Wyróżnia nas oferta edukacyjna, doskonali wykładowcy-praktycy, dobra lokalizacja i nowoczesna infrastruktura. Stawiamy na kształcenie praktyczne, uważamy, że absolwent WSEiZ oprócz teorii powinien otrzymać także solidne przygotowanie do zawodu.

Jaki wyzwania spotykają Państwo na swojej drodze?

Poważnym testem był niż demograficzny, przez który wiele uczelni niepublicznych musiało zakończyć działalność. WSEiZ przetrwała ten trudny czas dzięki w porę podjętym działaniom. Obecnym wzywaniem dla środowiska akademickiego jest wdrożenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Co świadczy o Państwa sukcesach?

WSEiZ istnieje już prawie ćwierć wieku. To duże osiągnięcie, zwłaszcza, że byliśmy jedną z licznych niepublicznych szkół wyższych, które powstały w latach 90. Mamy zgrany zespół pracowników, świetnych wykładowców, zdobywających nagrody i wyróżnienia. Jednak sukcesem uczelni są przede wszystkim nasi absolwenci – wizytówka WSEiZ.

Jak wygląda kwestia synergii nauki z biznesem?

W tworzeniu programów studiów pomagają nam członkowie Rad Pracodawców – przedstawiciele sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej. W skład Rad wchodzą m.in. fabryka mebli Forte, GDDKiA, Orange, Veolia i wiele innych. Dzięki takiemu wsparciu mamy pewność, że kompetencje studentów oparte są na wiedzy praktycznej.

Jakie obierają Państwo dalsze kierunki rozwoju?

Od roku akademickiego 2019/20 planujemy otworzyć nowy kierunek studiów, Informatykę. Staramy się także o otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W planach mamy utworzenie studiów II stopnia na kierunkach, na których obecnie mamy I stopień. Inwestujemy także w bazę naukową i dydaktyczną.

-Augustyna Szczepańczyk