28 listopada 2021

Technologiczny postęp

Ekscytony, fonony i polarony w półprzewodnikowych perowskitach i ich pochodnych” to projekt, którym kieruje dr hab. Paulina Płochocka-Maude. Może on w przyszłości pomócw gwałtownym rozwoju technologii fotowoltaicznych oraz oświetleniowych. Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Do powierzchni Ziemi dociera 86 petawatów mocy.

Od pierwszych dokonań, stanowiących podstawy rozwoju fotowoltaiki minęło 175 lat. W 1839 r. Aleksander Edmund Becquerel, badając zachowanie się ciał stałych w elektrolicie, zaobserwował, że przy naświetleniu jednej z dwóch elektrod sporządzonych z tego samego metalu i zanurzonych w elektrolicie powstaje między nimi napięcie. Cztery lata później Charles Fritts wyprodukował pierwsze ogniwo słoneczne cynowo-selenowe.

Na zdjęciu dr hab. Paulina Płochocka-Maude

Realizowany projekt skupia się na zrozumieniu dlaczego perowskity, które są wykorzystywane w fotowoltaice, pomimo iż mają niską jakość kryształu w porównaniu z innymi technologiami tak znakomicie działają. Wśród przeszkód komercyjnego wykorzystania perowskitów wymienia się miedzy innymi ich szybką degradację. Ponadto, perowskity są bardzo miękkie i nie można traktować ich jak tradycyjnego kryształu, dzięki czemu wiele nieporządanych efektów można zniwelować.

Początkowa wydajność ogniw fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o perowskity wynosiła zaledwie 9%. Dzięki kolejnym badaniom technologia ta mogła być ulepszana i unowocześniana. Takie właśnie zadanie postawiła przed sobą naukowiec. Chce jeszcze dogłębniej zbadać materiał. Dowiedzieć się co kontroluje jego właściwości, aby można było wykorzystać to do dalszych badań nad perowskitami. Wzmożona wydajność ogniw słonecznych zapewni instalacjom produkcję większej ilości energii przy mniejszej liczbie paneli, co ograniczy koszty, a także powierzchnię, pracę i sprzęt potrzebny do eksploatacji. To ważne, jeśli nowoczesna energetyka ma opierać się na fotowoltaice.

Kobiecie naukowiec zajmującej się naukami ścisłymi zawsze będzie trudniej, ponieważ ten świat jest zdominowany przez mężczyzn. Na szczęście na swojej drodze spotykała życzliwe osoby. Pani dr hab. Paulina Płochocka-Maude zawsze miała jasno postawione priorytety w życiu, dlatego świetnie łączy życie zawodowe z prywatnym. Jest mamą dwóch wspaniałych córek. Poza pracą bardzo lubi jazdę konną, w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji.

Po zakończeniu tego 4-letniego projektu kolejnym priorytetem jest próba kontrolowania własności perowskitów za pomocą ciśnienia.

-Augustyna Szczepańczyk