18 kwietnia 2024

Ta strategia przyciąga sukces – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie zajmuje się nie tylko realizacją podstawowego zadania, jakim jest produkcja i przesył energii cieplnej, ale także angażuje się w kampanie społeczne, mające na celu troskę o zdrowie lokalnej społeczności i środowisko naturalne.

Przykładem takiej działalności są kampanie: „PEC czyta dzieciom”, „Oddaj krew z Cieplikiem”, „Lekcje ciepła”, „Strzeż się czadu”, „Niska emisja to wysokie ryzyko”, „Na PEC możesz liczyć”, „Olimpiada Przedszkolaka”, „Z PEC bezpieczniej”, „Turniej Cieplika”, „Zmień bojler na kaloryfer”, „Drzwi otwarte”.

Korzyści strategii CSR rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są nimi poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.

PEC czyta dzieciom”

Od 2011r. przedsiębiorstwo włączyło się w ogólnopolską kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” i rozpoczęło przeprowadzać akcję „PEC CZYTA DZIECIOM” w gnieźnieńskich szkołach podstawowych. Akcja skierowana jest głównie do uczniów klas pierwszych. Dzięki tej kampanii świadomość najmłodszych mieszkańców miasta o korzyściach płynących z oszczędzania ciepła jest coraz większa. Dzieci wykazują dużą wiedzę o cieple i sposobie ogrzewania, a nawet znają pojęcie Ciepła systemowego.

Oddaj krew z Cieplikiem”

Wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Życiodajni Gniezno” przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża jedenaście razy przeprowadziło akcję pod hasłem: „Oddaj krew z Cieplikiem”.

M. in. dzięki takim działaniom PEC w 2019r. uzyskał prestiżowy tytuł „Firmy pełnej ciepła” w konkursie organizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W tym roku PEC zajął drugą lokatę, natomiast w 2018r. trzecią. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. udział w aktywnościach lokalnych, standardy marketingowe, czy wpływ na rozwój marki Ciepła systemowego.

-Augustyna Szczepańczyk