18 kwietnia 2024

Stawiają na inwestycje proekologiczne!

Nasze codzienne wybory mają ogromny wpływ na przyszłość naszą i kolejnych pokoleń. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim prowadzi działania z myślą o lepszym życiu mieszkańców oraz z poszanowaniem planety i jej zasobów. W rozmowie dla Panoramy Gospodarczej Prezes Jarosław Belkiewicz opowiada o nowych inwestycjach.

Jakie są Pana priorytety w zarządzaniu Przedsiębiorstwem?

Wszystkie nasze działania nakierowane są na służenie mieszkańcom i pomaganie samorządowcom w rozwoju naszego miasta.

Istotnym aspektem strategii przedsiębiorstwa jest przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych i istniejących obiektów. To zadanie realizujemy niezwykle efektywnie. Nowe przyłącza w skali roku stanowią około 5% mocy zainstalowanej, wynoszącej około 36 MW. Ten wynik stawia przedsiębiorstwo w czołówce branży w Polsce. Ten sukces zawdzięczamy także skutecznej współpracy z otoczeniem gospodarczym – Mińsk Mazowiecki jako miasto satelickie rozwija się w zaskakującym tempie. Nowe przyłącza ciepłownicze to również efekt ekologiczny i ekonomiczny. Zasilanie budynków ciepłem sieciowym jest oczekiwanym działaniem z punktu widzenia ochrony naszego środowiska. Każdy pozyskany odbiorca generuje dodatkowe przychody, choć to inwestycje, które zwracają się po 7, 10, a nawet 15 latach, w zależności od wielu czynników. Jednak jako przedsiębiorstwo komunalne, spółka nie jest nastawiona na zysk. Mimo zmiennych warunków rynkowych ceny ciepła nie były praktycznie podnoszone od kilku lat, a w ostatnich dwóch latach zostały nawet obniżone.

Dużo się ostatnio mówi o ochronie środowiska, jakie działania wykonywane są w tym zakresie?

Do tej pory zasadniczym źródłem przedsiębiorstwa była ciepłownia węglowa. To nowoczesna instalacja wyposażona w filtry do odpylania, gwarantujące skuteczność na poziomie powyżej 99%, która pracuje przez cały rok. Jej moc dostosowywaliśmy do warunków pogodowych oraz zapotrzebowania mieszkańców Miasta na ciepło. Zimą, podczas znacznych spadków temperatur, uruchamiano dodatkowe ciepłownie gazowe. Teraz te proporcje ulegną zmianie. Nowopowstała elektrociepłownia stanie się instalacją kluczową, a gaz podstawowym paliwem. Węgiel wykorzystywany będzie jedynie podczas silnych mrozów, gdy nastąpi potrzeba zwiększenia mocy. To spowoduje znaczne obniżenie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla.

W ramach naszej działalności do tej pory spalaliśmy w ciągu roku około 15 tysięcy ton węgla i przewiduję, że od 2021 roku ta liczba zmniejszy się do około 8 tysięcy, a w kolejnych latach będzie jeszcze niższa. Radykalnie obniżymy poziom emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Obniżenie poziomu emisji szacujemy na poziomie 35 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 rocznie, więc jak na wielkość naszego Miasta to bardzo duża poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie, jakości życia naszych mieszkańców.

created by dji camera

Z jakiego zrealizowanego do tej pory projektu jest Pan najbardziej dumny i dlaczego?

Spółka zakończyła proces budowlany związany z realizacją największej inwestycji w jej historii. To projekt „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” prowadzony we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowopowstały obiekt zasilany jest gazem ziemnym, co powoduje, że PEC znacząco zmniejszył ilość emitowanych pyłów i gazów cieplarnianych.

Wartość tego zadania jak na naszą skalę jest bardzo wysoka, bo wynosi ponad 31 mln zł brutto. Na uwagę zasługuje sam przebieg realizacji tego projektu, który przyjął ekspresowe tempo. Na sukces tak sprawnego i szybkiego zrealizowania inwestycji składa się nie tylko odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa, ale również współpraca z profesjonalnymi wykonawcami.

created by dji camera

Co można zmienić, aby się lepiej Państwu funkcjonowało?

Dla polepszenia prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa niezbędnym jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, m.in.: ustanowienie przejrzystych stosunków własnościowych, ulepszenie prawa energetycznego, ułatwienie dostępu  producentom  energii  do  różnych  jej  nośników  i  technologii  wytwarzania oraz stworzenie jasnych zasad rozliczeń za energię między podmiotami biorącymi udział w jej obrocie.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Produkując energię cieplną, firma działa w rytmie sezonowym, sprzedając najwięcej zimą, a najmniej latem. Zarząd postanowił poszerzyć zakres wykonywanych usług o alternatywną drogę działalności i wytwarzać energię elektryczną.

Spółka zrealizowała już budowę dużej elektrociepłowni. W mieście planowana jest budowa dwóch nowych dużych osiedli mieszkaniowych. Obecnie Mińsk Mazowiecki liczy około 41 tys. mieszkańców, ale wiadomo, że zamieszkujących ludzi w mieście jest znacznie więcej. Urbanizacja postępuje szybko.

Opracowaliśmy w spółce strategię na dekadę 2020–2030, a w jej ramach budowę kolejnych dwóch elektrociepłowni – zapowiada Jarosław Belkiewicz. Wierzę, że to dobry plan, gdyż w dzisiejszych czasach wytwarzanie ciepła nie może stanowić jedynej podstawy działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Ludzie oszczędzają, termomodernizowane są starsze budynki, natomiast zapotrzebowanie i konsumpcja energii elektrycznej rośnie, szczególnie latem z uwagi na pracę klimatyzatorów w coraz dłuższych okresach upałów. W przypadku układów kogeneracyjnych, obok produkcji energii elektrycznej, istotna jest możliwość sprzedaży ciepła. Nam to się udaje! Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że budowa nowych źródeł kogeneracyjnych jest kosztowna i często wykracza poza samodzielne możliwości finansowe spółki. Dzięki naszemu doświadczeniu i praktyce podejmujemy odpowiednie kroki. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy realizacji budowy pierwszej elektrociepłowni. Posiadamy już wiedzę o procedurach Funduszu, którą zamierzamy wykorzystać w kolejnych inwestycjach dla sprawnej ich realizacji – podkreśla Jarosław Belkiewicz.

Za swoje działania spółka została nominowana do nagrody Lider Gospodarki Regionalnej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

-Augustyna Szczepańczyk