3 października 2023

Sposób na dobre zarządzanie

Mieszkania drożeją, budowa domu jest o wiele bardziej kosztowna i trudno o działkę w dobrej lokalizacji. Mimo tak trudnej sytuacji ludzie nadal chcą kupować nieruchomości i mieszkać w godnych warunkach.

Zarys Historii

Spółdzielnia mieszkaniowa “Nowa” powstała w wyniku zmian ustrojowych i została powołana do życia w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi restrukturyzowanych kopalń jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi dotychczasową własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W skład Spółdzielni wchodzą 141 budynki mieszkalne i 12 pawilonów usługowo-handlowych mieszczące się a obszarze 83 ha. Nieruchomości te położone są na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Zebrzydowice i Suszec.

Dobre gospodarowanie

Władze postawiły na planowe podejście do gospodarki remontowej i utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym. Działania w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania muszą posiadać źródła finansowania. Bieżące remonty pokrywane są z odpisu na fundusz remontowy. Przedsiębiorczy Zarząd poszukuje źródeł finansowych poza Spółdzielnią i stąd wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozyskanie środków unijnych (dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 4 338 206,27 PLN projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach – eliminacja i utylizacja azbestu”). Ponadto Spółdzielnia otrzymała dotację z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i termomodernizacyjną premię z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo Spółdzielnia otrzymała dzięki uzyskaniu tzw. Białych Certyfikatów dochód w wysokości 1 850 948,96 PLN.

Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia to: likwidacja azbestu (50 ton), termomodernizacja budynków (ukończono już 90%), modernizacja dźwigów osobowych oraz oświetlenia klatek schodowych w oparciu o LED i czujniki ruchu.

Aby zadbać o wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zostały zamontowane kamery monitorujące osiedla. Pozwala to na obserwację wielu miejsc jednocześnie, bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia.

Nasza Spółdzielnia każdy rok zamyka dodatnim wynikiem finansowym i wypracowuje nadwyżkę dzieloną na wiosennym walnym zgromadzeniu, niewątpliwym atutem są także doświadczeni pracownicy oraz szerokie zaplecze organizacyjne – mówi Władysław Dydo, prezes SM „Nowa”.

Spółdzielnia to nie tylko remonty i modernizacje budynków

Ciągła troska o mieszkańców sprawia, że władze spółdzielni starają się aktywizować wszystkich członków spółdzielni, nawet tych najmłodszych. Wybudowano siłownię na świeżym powietrzu, organizowane są różnego rodzaju imprezy: pikniki, zawody wędkarskie na stawie Papierniok w Żorach, konkurs na najładniejszy balkon i ogródek, a także dekoracje świąteczną balkonów. Oprócz tego od wielu lat „Nowa” uczestniczy w imprezach z innymi spółdzielniami z woj. śląskiego, np. w złazie rodzinnym mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, a w Podlesicach współorganizuje piknik dla osób niepełnosprawnych.

Działalność prospołeczna

22 maja 2019 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nowa” powołał fundację pod nazwą: Fundacja NOWA Jastrzębie – Zdrój, która będzie realizować zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz środowiska, rozwoju kultury, oświaty, sportu, rekreacji i turystyki, a także działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja na swoją działalność pozyskuje tylko środki zewnętrzne. Nie obciąża kosztów eksploatacji podstawowej ponoszonych przez użytkowników mieszkań.

-Augustyna Szczepańczyk