27 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” obchodzi 25 lecie

Ponad 2 miliony mieszkań w kraju, blisko 10 milionów mieszkańców – to bilans wszystkich spółdzielni mieszkaniowych. Jest bardzo wiele, dobrze i nowocześnie zarządzanych spółdzielni, a jedną z nich jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” z Jastrzębia-Zdroju.

Spółdzielnia powstała na zasobie mieszkań zakładowych kopalń, przejęła budynki przede wszystkim z „wielkiej płyty”. Dzięki planowym przedsięwzięciom remontowym i modernizacyjnym oczyściła budynki z płyt azbestowych (50 t), na ukończeniu jest termomodernizacja 141 budynków, zmodernizowane zostały wszystkie dźwigi osobowe (162 szt.). Te roboty oprócz bieżących remontów dachów, klatek schodowych i otoczenia budynków (parkingi i chodniki) przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania, a także estetyki osiedli. Wdrożone zostały też pilotażowe programy centralnego dostarczania ciepłej wody oraz wykorzystywania energii odnawialnej do oświetlania klatek schodowych. Podczas wielu inwestycji SM „Nowa” korzysta z zewnętrznych środków finansowych. Wyróżnia ich także innowacyjny sposób zarządzania, korzystają z najnowocześniejszych technologi informatycznych.

Zarząd w ramach integracji społeczności spółdzielczej jest organizatorem różnych imprez. Ważnymi wydarzeniami są pikniki, zawody wędkarskie, konkursy na najładniejszy balkon i ogródek, a także dekoracje świąteczną. Oprócz tego od wielu lat „Nowa” uczestniczy w imprezach z innymi spółdzielniami z woj. śląskiego, np. w złazie rodzinnym mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, współorganizuje również piknik dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nowa” powołał fundację pod nazwą: Fundacja NOWA Jastrzębie – Zdrój. Jej zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc społeczna. Organizacja na swoją działalność pozyskuje tylko środki zewnętrzne.

Zdaniem Prezesa niezwykle istotna jest komunikacja między pracownikami spółdzielni, a mieszkańcami,

dlatego Spółdzielnia wydaje swój stały miesięcznik w 13 tysiącach egzemplarzy, na łamach którego informuje mieszkańców o bieżących działaniach, podjętych uchwałach, zrealizowanych remontach i wielu innych istotnych sprawach. Spółdzielnia posiada też stronę internetową z bieżącymi wiadomościami. Działania SM ” Nowa” są akceptowane i doceniane przez mieszkańców, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

Spółdzielnia została wyróżniona wieloma nagrodami między innymi nagrodą Lider Gospodarki Regionalnej z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki, ale także Złotą Honorową odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

– Augustyna Szczepańczyk