24 maja 2024

Spółdzielnia dla Mieszkańców!

Dobrze zarządzana Spółdzielnia mieszkaniowa to wygoda i komfort zamieszkiwania. Jednak równie ważna jest stabilizacja. Rozmowa z Władysławem Dydo – Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
z Jastrzębia-Zdroju.

Po 24 latach swojego funkcjonowania Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa” czeka nadal wiele nowych wyzwań poczynając od ciągłego doskonalenia obsługi mieszkańców po wykorzystywanie nowoczesnych technologii w prowadzonych pracach remontowych i modernizacyjnych. Niestety działania wszystkich przedsiębiorstw i instytucji zostały utrudnione przez pandemię koronawirusa, dlatego Spółdzielnia wykonuje swoje obowiązki w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków zamieszkania, chroniąc zdrowie i życie Mieszkańców oraz pracowników. Planowane i przygotowywane są też przedsięwzięcia na czas po zniesieniu ograniczeń.

Zachorowalność w mieście jest bardzo duża, głównie ze względu na działalność kopalni, natomiast panujemy nad sytuacją – mówi Prezes Władysław Dydo – wdrożyliśmy odpowiednie procedury określające postępowanie pracowników w kontaktach z mieszkańcami. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony i dezynfekcji, codziennie dezynfekowane są części wspólne budynków, tym samym zmniejszamy ryzyko zarażenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” podejmuje szereg działań, które poprawiają bezpieczeństwo i estetykę osiedli. Zarządzanie nieruchomościami to nie tylko bieżące administrowanie, ale wykorzystywanie pojawiających się możliwości technologicznych i pozyskiwanie środków na ich realizację. Przedsiębiorczość to kluczowa cecha Spółdzielni „Nowa”. Dla Prezesa Władysława Dydo niezwykle ważne jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i jednocześnie dbanie o wynik ekonomiczny, bo tylko dobra kondycja finansowa pozwala na rozwój Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w dniu 22 maja 2019 r. powołał Fundację NOWA Jastrzębie – Zdrój. Jej zadaniem jest pomoc społeczna, ochrona jak również promocja zdrowia, rozwój kultury, oświaty, sportu, rekreacji i turystyki. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w trudnym czasie, ale stara pozyskiwać środki od darczyńców i wykonywać swoje statutowe zadania.

Spółdzielnia została odznaczona za rok 2019 nagrodą Laur Spółdzielczości. W tym roku uzyskała nominację do nagrody Lider Gospodarki Regionalnej.

-Augustyna Szczepańczyk