5 marca 2024

Spółdzielczość mieszkaniowa to nie tylko budynki

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie istnieje od 1963r. i zrzesza 17.000 członków. W swoich zasobach posiada blisko 14.700 mieszkań.

Pojęcie “wspólnota lokalna” często kojarzy się bardziej z określonym terytorium niż z poczuciem przynależności do danej wspólnoty.

Poszczególne jednostki nie identyfikuj się z własną społecznością, przez co zanika poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy.

Bardzo ważnym aspektem spółdzielczości w Polsce jest sfera społeczna życia mieszkańców. Niestety, ale z roku na rok więzi sąsiedzkie słabną.

Mieszkańcy nie utrzymują kontaktów z sąsiadami, zdarza się nawet, że nie znają osób mieszkających w tej samej klatce czy nawet na tym samym piętrze!

Trudno wtenczas o dobrą współpracę podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych. Każdy kto zaangażuje się w jakąkolwiek działalność społeczną łatwo zauważy, że jednym z najpoważniejszych problemów jest przekonanie ludzi, że warto procować na rzecz zaspokajania własnych (społeczności lokalnych) potrzeb.

Jednak pomimo, iż jest to trend ogólnopolski, od lat starają się mu przeciwdziałać. Dążą do powstania silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych, które umiałyby samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. W okresie wakacyjnym organizowane są festyny rodzinne, których zadaniem jest integracja mieszkańców.

Wykorzystują też inne kanały komunikacji – prasę, telewizję, plakaty – do promowania dobrych praktyk sąsiedzkich.

Oby każdemu zależało na budowaniu dobrych relacji. Nie można bowiem zamykać się w swoich czterech ścianach i liczyć na to, że ktoś załatwi nasze sprawy za nas.

Dobrze zorganizowana i przygotowana integracja może przynieść doskonałe efekty.