1 marca 2024

Roboty przyszłości

Dr inż. Marcin Plewa to absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Jego zainteresowania krążą wokół tematów związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. Obejmują zagadnienia związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz analizą złożonych systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających procesy zbiórki w zakresie projektowania i optymalizacji rejonów obsługi. Dodatkowo swoją uwagę skupia na problematyce związanej z modelowaniem niezawodności obiektów technicznych, a także wykorzystaniem metod symulacji komputerowej w procesach analizy i optymalizacji systemów logistycznych. To postać nietuzinkowa, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada niebagatelne doświadczenie w realizacji ambitnych projektów badawczych oraz przemysłowych. Jako osoba wszechstronna przyjmuje wiele ról, w przedsiębiorstwie Lean-Tech kieruje realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

Dr inż. Marcin Plewa z Politechniki Wrocławskiej kierował innowacyjnym projektem, który zdecydowanie przyniesie wiele korzyści przedsiębiorcom. Jego głównym założeniem było opracowanie i zweryfikowanie w trakcie prac badawczo-rozwojowych koncepcji inteligentnego systemu magazynowego, obsługiwanego przez roboty transportujące mogące podejmować oraz przenosić paletowe jednostki ładunkowe. Opracowany system będzie uzupełnieniem częściowo zautomatyzowanych systemów magazynowych wykorzystywanych w obsłudze branży e-commerce. Projekt realizowany był w konsorcjum z firmami Lean Tech. Sp. Z o.o. Oraz SOFTALO Łukasz Mirek.

Inteligentny system magazynowy to innowacyjny autonomiczny pojazd, który posiada automatycznie wysuwające się widły do podejmowania ładunków. Lean Cart 20.0 samodzielnie porusza się po halach magazynowych, do jego zalet zaliczyć można parametry udźwigu (1500kg) oraz długi czas pracy baterii (ponad 16 godzin pracy). Dodatkowo posiada czujniki, dlatego gdy na jego drodze znajdzie się człowiek robot zwolni prędkość i dostosuje zakres działania.

Dr inż. Marcin Plewa za swoje sukcesy został nominowany przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki do nagrody Ambasador Innowacyjności. Gala wręczeniowa odbędzie się podczas Międzynarodoego Forum Gospodarczego.

-Augustyna Szczepańczyk