1 marca 2024

Przełom, który ocali Ci życie

Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical w Łodzi zostało założone przez specjalistę z zakresu mikrobiologii klinicznej, dr n. med. Karola Majewskiego. Specjalizują się w zakresie medycyny estetycznej oraz medycyny klinicznej. Dodatkowo centrum zostało zgłoszone na listę laboratoriów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia jako jednostka certyfikowana do wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą RealTime PCR.

Karol Majewski dokonał światowego przełomu w diagnostyce gruźlicy wykorzystując metodologię spektrometrii mas. Pragnie rozpowszechnić dostęp do swojego odkrycia. Podczas jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń biznesowo-gospodarczych Forum Rozwoju Biznesu miał okazję do zabrania głosu w panelu dot. Innowacji w branży medycznej.

Na czym polega Pana odkrycie i dlaczego jest tak ważne?

Ze względu na to, iż gruźlica jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi chorób zakaźnych, skrócenie czasu diagnozowania stanowi olbrzymi przełom w jej leczeniu. To ciężka choroba wywoływana przez bakterię nazywaną prątkiem gruźlicy. Pierwsze objawy przypominają klasyczne zapalenie dolnych dróg oddechowych, ale choroba może zaatakować praktycznie każdy narząd lub wiele z nich jednocześnie (postać rozsiana). Odsetek zachorowalności w Polsce jest nadal bardzo wysoki.

Najważniejszym problemem, z którym borykają się specjaliści gruźlicy jest czas jej zdiagnozowania oraz związane z tym dobranie odpowiedniego leczenia. Na wyniki badań, które potwierdzą lub wykluczą czynną postać gruźlicy trzeba czekać minimum trzy tygodnie. Ta nowatorska metoda zrewolucjonizowała dzisiejsze diagnozowanie i leczenie tej choroby, czas potwierdzenia został skrócony z trzech tygodni do mniej niż 24 godzin!

Jakie są Pana plany na przyszłość?

Badania nad skuteczną terapią nowotworową trwają od lat i niustannie poddaje się próbom kolejne substancje lepiej lub mniej znane człowiekowi. Jak dotąd nie odnaleziono jednego ,,cudownego” leku, dlatego czas zacząć myśleć nad szybszym diagnozowaniem, które pomoże w wyleczeniu choroby zanim stanie się ona nieuleczalna. Takie podjąłem wyzwanie.

Kolejnym przedsięwzięciem, które czeka na realizację, jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Chorób Infekcyjnych i Nowotworowych. Aktualnie poszukuję inwestorów. Zostaną opracowane przełomowe metody diagnostyczne pomagające przy identyfikacji i monitoringu procesu leczenia nowotworów układu oddechowego, w szczególności raka płuca. Dzięki ich zastosowaniu, zostanie możliwe wykrycie czynników wskazujących na zmiany chorobowe, na bardzo wczesnym etapie. Aktualnie, w zakresie wielu chorób próbuje ustalić się związek pomiędzy zmianami genów, a wystąpieniem choroby i bezpośrednim wpływem na jej przebieg. Integracja klasycznych metod diagnostyki, takich jak histopatologia z innowacyjnymi narzędziami spektrometrii mas oraz biologii molekularnej wprowadza nową erę tak zwanej medycyny spersonalizowanej i terapii celowanej.

Doktor Karol Majewski został wybrany jednogłośnie CZŁOWIEKIEM ROKU 2020 redakcji Panorama Gospodarcza. Co oznacza dla Pana ten tytuł?

To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszej dobrej pracy. Jestem zaangażowany w liczne projekty, które mają na celu ochronę i poprawę jakości życia ludzi na całym świecie.

Jesteśmy dowodem na to, że otaczające nas realia gospodarcze można wykorzystać szybko i skutecznie. Nagroda jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu, co jest szczególnie ważne dla konkurencyjności.

Życzymy Panu dalszych sukcesów w działalności zawodowej, a także zdrowia, wielu powodów do radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Pana wszechstronne działania wykraczające poza obowiązki służbowe, wyjątkowa postawa, empatia i poświecenie, dobrze służą promowaniu pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki. Karol Majewski to człowiek nietuzinkowy.

-Augustyna Szczepańczyk