26 maja 2024

Polskie innowacje mają znaczenie

Tysiące ton niewybuchów z czasów II wojny światowej, zagraża naszemu bezpieczeństwu. Migracja organizmów inwazyjnych na kadłubach statków degraduje środowisko. Z rozwiązaniem przychodzi nowatorska spółka z całkowicie polskim kapitałem. O innowacyjnych systemach skanowania akwenów oraz zdalnie sterowanych pojazdach do prowadzenia prac podwodnych rozmawiamy z Tomaszem Hartwig, CEO w SR ROBOTICS Sp. z o.o.

Polski start-up SR ROBOTICS powstał w 2017 roku. To zespół specjalistów – pasjonatów o uzupełniających się wzajemnie kompetencjach. Firmę prowadzą rzetelni managerowie, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami. Swoje umiejętności i wiedzę zdobyli przy wdrażaniu produktów dla przemysłu ciężkiego oraz rozwiązań dla górnictwa podziemnego. Kadra posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wysokich i ultra wysokich ciśnień, automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych oraz wykorzystania pola magnetycznego. Profesjonalizują się w skanowaniu akwenów oraz projektowaniu zdalnie sterowanych pojazdów do prowadzenia prac podwodnych. Systemy te służą poprawie bezpieczeństwa. Oferowane produkty i rozwiązania charakteryzuje wysoka jakość, innowacyjność oraz konkurencyjna cena.

Z wnikliwych obserwacji rynku wynika, iż liczba inwestycji infrastrukturalnych hydrotechnicznych w obszarze wodnym tj.: rozbudowa portów, budowa farm wiatrowych, instalacji petrochemicznych, wydobywanie kruszyw z mórz itd. ciągle rośnie, a ich potencjał jest ogromny. Każda z nich musi rozpocząć się od oczyszczenia dna akwenu z niebezpiecznych i niepożądanych elementów.

Innowacje są jednym z głównych źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa. Aby ją zapewnić, każda firma potrzebuje wybiegać myślą w przyszłość, tworzyć nowe produkty, usługi, technologie czy systemy organizacyjne. Firma SR ROBOTICS rozwija się dynamicznie – już w pierwszym roku działalności przychód wynosił 5,0 mln pln.

„Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem” to jeden z realizowanych projektów. Będzie on służyć do wykonywania prac na burtach statków przed ich wejściem do portów jako narzędzie do usuwania porostów oraz muszli. Konstrukcja urządzenia pozwala na prace na czyszczonej powierzchni znajdującej się również pod wodą. System rozwiązuje globalny problem ochrony środowiska przed migracją organizmów inwazyjnych, jednego z największych zagrożeń dla życia morskiego wg IMO (International Marine Organization) jak również wychodzi naprzeciw standardom i regulacjom prawnym w zakresie czystego transportu wodnego.

Kolejny realizowany projekt przez SR ROBOTICS pn. „Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych” polega na stworzeniu systemu do prowadzenia zaawansowanych prac podwodnych wspomagających na przykład wydobycie niewybuchów. Zdalnie sterowane pojazdy podwodne do wykonywania mechanicznych zadań pod powierzchnią, wyposażone są w aktywny balast z haptycznymi kontrolowanymi ramionami. Systemy zostały skonstruowane do wykonywania czynności w niebezpiecznych, zagrażających życiu warunkach.

Szybkość i efektywność wraz z funkcjonalnością oraz intuicyjnością zaprojektowanego rozwiązania czynią go konkurencyjnym. Dodatkowo pojazdy są zdalnie sterowane co ogranicza ryzyko związane z pracą w niebezpiecznych warunkach.

Obydwa projekty będą pracowały w Systemie Industry 4.0. Umożliwia on lokalizację i precyzyjne pozycjonowanie pojazdów podwodnych wraz z dokumentowaniem prowadzonych przez nie prac. Projekty współfinansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i uzyskały najwyższe lokaty na listach projektów dofinansowanych.

Pozostałości po II wojnie światowej dają o sobie znać, eksperci ostrzegają, że mamy niewiele czasu na reakcję, bo inaczej czeka nas katastrofa ekologiczna. W rejonie Głębi Gdańskiej może spoczywać na dnie co najmniej kilkadziesiąt ton amunicji i bojowych środków trujących. Sprzęt i rozwiązania firmy SR ROBOTICS zapewniają bezpieczeństwo i prowadzenie profesjonalnych prac podwodnych na najwyższym poziomie.

-Augustyna Szczepańczyk