16 maja 2022

PEC Radzyń Podlaski odchodzi od węgla

Odejście od węgla to jeden z priorytetów polskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej, szukających bardziej nowoczesnych i ekologicznych metod pozyskiwania ciepła. Czy można całkowicie zrezygnować z węgla, a jeśli tak, to czym go zastąpić?

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim rozpoczęło działalność w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. od początku maksymalnie wykorzystując swój potencjał i stając się głównym dostawcą ciepła dla miasta. Likwidacja małych kotłowni na przestrzeni ostatnich 35 lat przyniosła efekty i doprowadziła do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza. A to tylko jedna z gałęzi działalności przedsiębiorstwa.

Kogeneracja podstawą rozwoju

W 2018 r. zamknięto ostatnią małą kotłownię osiedlową w centrum miasta i zaczęto szukać nowych źródeł ciepła.

Początkowo chcieliśmy, żeby to była biomasa, ale niestety w tamtym czasie musieliśmy zrezygnować z tego projektu. Rozpoczęliśmy procedurę wybudowania wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która przez kilka lat była naszym priorytetem i którą teraz uruchamiamy – mówi Jerzy Woźniak, prezes PEC Radzyń Podlaski.

Inwestycja kosztująca ponad 7 mln zł powstała dzięki dotacjom unijnym oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma zapewnić ok. 26% ciepła, co przełoży się na zmniejszenie zużycia węgla o ok. 2 tys. ton/rok. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, co wiąże się z inwestycją w nowe, jeszcze bardziej nowoczesne rozwiązania.

Efektywność energetyczna priorytetem

Najważniejszym zadaniem jest uzyskanie przez ciepłownię systemu efektywnego energetycznie, który w przynajmniej 50% pozyskiwałby energię z kogeneracji i OZE. Etap budowy kogeneracji jest już zakończony. Kolejny krok to projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” przeprowadzany wspólnie z firmą Rafako Innovation Sp. z o.o. w Raciborzu i Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie, który został zgłoszony do konkursu NCBiR.


W ramach tego projektu wydzieliliśmy z naszego systemu ciepłowniczego taką część obiektów, w których energia może być dostarczana z OZE. Pierwszym krokiem byłaby produkcja wodoru, następnie jego spalanie w kogeneracji, gdzie produkowano by energię elektryczną i cieplną; do tego dochodzą także panele słoneczne oraz magazyn ciepła –
opowiada pan prezes – To bardzo nowoczesny projekt, który pomoże nam zmniejszyć zużycie węgla o kilkanaście procent. Teraz czekamy na jego ocenę przez komisję i mamy nadzieję, że będziemy mogli wprowadzać go w życie.

Osiągnięcie wspomnianych 50% to duży krok dla przedsiębiorstwa, który będzie uprawniał je do pozyskania dodatkowych środków z NFOŚiGW na modernizację sieci. Jednym z ważniejszych zadań jest zamiana sieci kanałowych na preizolowane oraz likwidacja węzłów grupowych i montaż indywidualnych.

 

Czy rezygnacja z węgla jest możliwa?

Jak podkreśla Jerzy Woźniak nie da się całkowicie odejść od węgla, a na pewno nie szybko i nie tanim kosztem. Maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wiąże się z koniecznością przeprowadzenia bardzo nowoczesnych i drogich inwestycji, które trzeba rozłożyć na lata. Sama rezygnacja z węgla musi być przeprowadzana stopniowo. Co więcej, najprawdopodobniej i tak byłby on wykorzystywany w sezonie zimowym. W tym zakresie duże możliwości daje kogeneracja. To dzięki niej poza sezonem grzewczym będzie można ogrzewać wodę użytkową, co znacznie zmniejszy stopień zapylenia powietrza.

PEC Radzyń Podlaski pomaga innym

Jak podkreśla prezes PEC Radzyń Podlaski to firma samorządowa, która stara się angażować w ciekawe akcje i tym samym wspierać inne podmioty.

Działalność PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim nie ogranicza się jedynie do produkcji i przesyłu ciepła. Jest dużo stowarzyszeń, fundacji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych, które wspieramy. Zależy nam na aktywności i stworzeniu dobrej atmosfery wokół przedsiębiorstwa. Pomagamy tak, jak umiemy i jesteśmy z tego dumni – mówi pan prezes.

Zaangażowanie w tego typu projekty jest możliwe, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu finansami oraz wsparciu ze strony pracowników. Pan Jerzy Woźniak podkreśla, że zgrana załoga to podstawa sprawnego działania przedsiębiorstwa, które w 2021 r. wypracowało 609 tys. zł zysku netto. Balansowanie pomiędzy przychodami, a kosztami to jedno z największych wyzwań stojących przed zespołem, który ma bardzo duże doświadczenie w ciepłownictwie, realizacji projektów unijnych, a teraz także w kogeneracji.

– Izabela Zieleźnik