1 marca 2024

Organiczne nawozy najkorzystniejsze dla gleb!

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000004366 StartFragment:0000000726 EndFragment:0000004349

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest mocno propagowaną przez organy Unii Europejskiej koncepcją gospodarowania. Produkty oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce najdłużej, jak to jest możliwe. Wytwarzanie śmieci powinno być ograniczone do minimum. W ten sposób postępowania wpisuje się aktywnie BEST-EKO Sp. z o.o.

Historia BEST-EKO

Firma powstała w 1995r. a działalność rozpoczęła we wrześniu 1996 roku. W 2005r. oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” została w całości zmodernizowana i stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów w regionie. W  2006r. rozpoczęto inwestycje związane z gospodarką osadową – działalność ta rozwinęła się a w  efekcie powstała instalacja RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w zakresie odpadów biodegradowalnych. Powstała przy instalacji kompostownia produkuje innowacyjny nawóz organiczny o nazwie BEST-TERRA. Wśród różnorakich jego walorów należy wyróżnić poprawę jakości gleby, zwiększenie jej próchniczności i zdolności do absorbowania wody.  

O nawozie naturalnym Best-TERRA

f381e473-2b84-413b-862b-243e05fb2039

W przeciwieństwie do nawozów mineralnych, nawozy organiczne, takie jak kompost, nie mają szkodliwego wpływu na rośliny, czy też na zwierzęta, niezależnie od zastosowanej dawki.

Szczególnie ważna jest dla nas synergia nauki z biznesem, dzięki współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania, mające na celu stworzenie optymalnych receptur do produkcji podłoży pod różne grupy roślin. BEST-TERRA poprawia zdolności gleby do kumulacji wilgoci oraz ma dosyć wysokie pH, co ma pozytywny wpływ na środowisko – mówi Prezes Bernard Jaskulski.

Nawóz organiczny BEST – TERRA nadaje się do stosowania na wszystkich typach gleb. Szczególnie polecany na gleby słabe o niskiej zawartości substancji organicznych. Może być stosowany w uprawach polowych,  przy zakładaniu skwerów, trawników, placów zieleni, do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, jako składnik podłoży do uprawy kwiatów rabatowych i balkonowych, a także do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Nawóz jest dostępny w ciągłej sprzedaży na terenie instalacji w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101.

-Augustyna Szczepańczyk