18 kwietnia 2024

Odpowiednie przywództwo gwarancją sukcesu

Mają wiele sukcesów na swoim koncie, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i certyfikaty. Zajmują wysokie miejsca w rankingach. Jak udało się osiągnąć sukces mówi Pani Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Teresa Bogacka.

Misja, Wizja i Historia

24 października 2000 r. fundacja „OIC Poland” otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Założenie WSEI było naturalną konsekwencją wybranej drogi zawodowej Pani Teresy Bogackiej. Zbudowała od podstaw jedną z wiodących Uczelni niepublicznych nie tylko w regionie, ale również w kraju. W tym roku uczelnia obchodzi 20 lat swojego istnienia. Dzięki pracy wielu osób, wytrwałości w dążeniu do celów i stawianiu sobie wciąż nowych wyzwań i konsekwencji w ich realizacji WSEI może poszczycić się dzisiaj wieloma sukcesami, a jej dorobek można ocenić jako imponujący. Dbają o to, aby dyplom Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Dlaczego WSEI

Wyróżnia ich jakość kształcenia, kadra o najwyższych kwalifikacjach, dobre programy kształcenia przygotowane pod potrzeby rynku pracy, ale przede wszystkim podejście do studenta. Według kanclerz WSEI Teresy Bogackiej „student jest podmiotem, student jest partnerem dla wykładowcy i to jest wartością, którą pielęgnujemy od początku – jakość pracy i indywidualne podejście, wsparcie w procesie dydaktycznym, dostępność pracowników dla studentów, tutoring obejmujący swoją aktywnością szczególnie studentów zagranicznych”.

Obecnie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce – (na trzech wydziałach studiuje tu ponad 6,5 tys. osób), wykształciła już ponad 36 tys. absolwentów. W rozpoczętym roku akademickim 2019/2020 naukę rozpoczęło tu ponad 2,5 tys. studentów. Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością? Absolwenci szkół średnich najczęściej decydują się na takie kierunki studiów, na które jest zapotrzebowanie na rynku i wiedzą, że w tym zawodzie najpewniej znajdą zatrudnienie oraz wysokie zarobki. Obecnie najczęściej wybierane są informatyka i pielęgniarstwo. Mnogość oferowanych przez WSEI kierunków pomoże dopasować idealne studia dla każdego. Analiza Raportów MNiSW pokazuje, że od 2009 r. WSEI w Lublinie jest najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią niepubliczną w województwie lubelskim.

Przedsiębiorcze podejście do zarządzania

Uczelnia skutecznie pozyskuje fundusze zewnętrzne. Korzysta z nich w szerokim zakresie. Dzięki doświadczeniu Pani Kanclerz od wielu lat pozyskują środki na realizację wielu celów. Dzięki funduszom zewnętrznym 18 z 68 toków kształcenia jest w 100% finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto kilkanaście toków jest dofinansowanych od 20 do 30%. Obecnie Uczelnia realizuje ok. 40 projektów finansowanych z EFS. Są to projekty związane z restrukturyzacją uczelni, podnoszeniem kompetencji kadry, standaryzacją programów kształcenia i dostosowaniem ich do potrzeb pracodawców, czy też wspomaganiem szkół średnich i niższego szczebla (WSEI w Lublinie prowadzi dwa licea akademickie, kształci się w nich 360 uczniów). Uczelnia przez 20 lat funkcjonowania pozyskała ponad 220 mln złotych.

Innowacyjna Uczelnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest Uczelnią nowoczesną, posiada bazę 17 najnowocześniejszych laboratoriów. Oprócz pracowni technicznych w WSEI znajduje się również Centrum Psychologicznego Wsparcia Dzieci i Młodzieży. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamery do badania mikroekspersji mimicznych. Wyposażenie tylko jednego laboratorium psychologii eksperymentalnej to ponad 20 urządzeń.

W 2019 r. utworzono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej za ponad 3 mln złotych, w którym studenci kierunku pielęgniarstwo zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej zarówno w warunkach rzeczywistości wirtualnej, jak i na specjalistycznych symulatorach medycznych, fantomach oraz trenażerach.

W bieżącym roku Uczelnia uruchomiła pierwsze po wschodniej stronie Wisły laboratorium cyberbezpieczeństwa. Laboratorium zbudowane zostało w 100% ze środków własnych.

Od marca 2019r. WSEI kształci również na tym kierunku ponad 100 studentów.

Kładą nacisk na współpracę z biznesem

Niekwestionowanym atutem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji jest mocne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. Od samego początku istnienia Uczelni był to priorytet. Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców, gdyż są z nimi konstatowane. Poprzez kooperację z przedsiębiorcami, instytucjami administracji publicznej i innymi firmami skutecznie i efektywnie analizują potrzeby pracodawców. Na podkreślenie zasługuje także ścisła współpraca z partnerami strategicznymi, którzy umożliwiają realizację praktyk zawodowych oraz staży, a także zasilają kadrę naukowo-dydaktyczną.

Należy pamiętać, że uczelnie oraz inne instytucje badawcze, realizują misję o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa: wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym.

-Augustyna Szczepańczyk