18 kwietnia 2024

Oczyszczanie ścieków zapewnia nam czyste środowisko

Oczyszczanie ścieków to proces technologiczny, w drodze którego z zanieczyszczonej cieczy eliminowane są osady, zawiesiny i inne wadzące substancje. Niegdyś ścieki wpuszczane były do rzek lub innych akwenów. Kończyło się to problemami natury ekologicznej. Wylanie brudnej wody do jeziora nic nam nie da, gdyż prędzej czy później te ścieki do nas wrócą w tej czy innej postaci. Oczyszczanie ścieków zapewnia bezpieczeństwo biosfery na naszej planecie oraz zwiększa nasze zasoby czystej wody.

Firma Rewoś powstała 20 lipca 1998 roku kiedy to Panowie Janusz Jerzy oraz Jerzy Wysocki rozpoczeli inwestycje w rozwój innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków. W tym celu wykorzystaliśmy szeroką wiedzę jaką posiedliśmy obaj w trakcie specjalistycznych studiów i późniejszego doświadczenia zawodowego. Jerzy Wysocki był meliorantem a Janusz Jerzy prezentował kierunek – inżynieria chemiczna procesowa. Znakomicie się uzupełniali. Ze szczególną estymą traktowaliśmy ekologię wód – ekohydrologię.

Co oznacza nazwa firmy ?

REWOŚ powstał ze zbitki pierwszych liter od słów
Rekultywacja, Ekologia, Woda, Odpady, Ścieki.

W drodze rozwoju firma zbudowała zespół wysoce wykwalifikowanych inżynierów budowlanych o specjalnościach: konstruktor, architekt, elektryk, automatyk i inżynier sanitarny. Zaprojektowali pierwszą oczyszczalnię ścieków, potem drugą i kolejne. Każda następna była udoskonalana.

Niestety 3 grudnia 2011 roku jeden ze wspólników i współtwórca patentu zmarł. “Zespół pracowników można porównać do maszyny, w której awaria jednej części prowadzi do unieruchomienia całej struktury. Po 13 latach musieliśmy odnaleźć się w nowych realiach. Od tamtego czasu prowadzę firmę wraz z synem Bartłomiejem – mówi Prezes Janusz Jerzy.

Wypracowane zasady działania są kontynuowane. Ciągle podnoszą jakość usług, doskonalą inżynierię oczyszczania ścieków w stopniu umożliwiającym doprowadzenie ścieków do środowiska, do stanu pozwalającego wykorzystać je do zastosowań bytowych.

Zwykle po kilku latach, od uruchomienia instalacji w zbiornikach, gdzie jest odprowadzana woda pojawiają się ryby w ilościach uprzednio niespotykanych.

Idea inżynierii oczyszczania ścieków od samego początku bazowała na doświadczeniach i obserwacjach poczynionych w wodach powierzchniowych zarówno stojących jak i płynących. Umożliwiło to optymalizację procesów oczyszczania ścieków pozwalającą na maksymalizację efektywności procesu oczyszczania przy minimalizacji kosztów.

Podstawą działania firmy są własne opracowania zweryfikowane w projektach wdrożonych głównie w jednostkach samorządowych.

Dlaczego oczyszczalnia w technologii REWOŚ ?

Ponieważ oczyszcza ścieki do jakości wody rzecznej, klasy czystości A2, 2-3 [g/m³] BTZ5 oraz jest:

1. oparta o naturalne bio-procesy, zachodzące w przyrodzie od zawsze,

2. ponad 50% tańsza w eksploatacji,

3. ponad 30% tańsza inwestycja,

4. zajmuje mniej niż 50% terenu, nie ma żadnych lagun z osadem

5. cały osad nadaje się na nawóz do produkcji rolnej,

6. sprawdzona technologia (6 pracujących instalacji),

7. konstrukcja może być zamknięta, odporna na upały i mrozy,

8. bezwonna, nie emituje złych zapachów na zewnątrz,

9. pełna automatyzacja procesu,

10. najniższa energochłonność (komunalne: < 0.2 kWh / m3),

11. nie ma konieczności stosowania flokulantów i wapna, czy innej chemii,

12. odporna na czasowe zwiększenia napływających ładunków nawet o 200 % licząc od przepustowości nominalnej.

Reasumując, jest lepsza i tańsza od innych oczyszczalni o podobnej wydajności. Co więcej, budowa nowej oczyszczalni w inżynierii REWOŚ jest bardziej opłacalne od modernizacji już istniejących instalacji. Zaangażowanie i terminowość realizowanych zleceń sprawiają, że REWOŚ to świetny partner biznesowy.

Ostatnim projektem firmy REWOŚ była modernizacja oczyszczalni ścieków Kornaciska gmina Długosiodło. Po realizacji projektu obiekt uruchomiono we wrześniu 2019r. Po modernizacji oczyszczalnia zwiększyła swoja przepustowość o 300 m3/d uzyskując tym samym przepustowość 800 m3/d.

Podstawowym wyzwaniem jest działanie zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych i brak możliwości wygenerowania środków wymaganych zapisami wyż. wym. Ustawy.

Brak powiązania jakości projektu i zbudowanej na jego podstawie instalacji z zamówieniami. Oznacza to, że należy wykazać się wybudowaniem oczyszczalni ścieków o określonej przepustowości, aby być dopuszczonym do procedury przetargowej. W procedurze brakuje weryfikacji jakościowej wykonanych instalacji. Taki stan budzi wiele wątpliwości i w efekcie jest mnóstwo oczyszczalni, które nie spełniają wymagań stawianych przez prawo.

Priorytetem jest minimalizacja kosztów inwestycyjnych/eksploatacyjnych oczyszczalni przy maksymalizacji efektu ekologicznego. Dążymy do uzyskania w naszych instalacjach na wylocie wody pitnej – mówi Prezes firmy.

Życzylibyśmy sobie życzliwego spojrzenia na nasz wysiłek i większej uczciwości w ocenie wyników pracy wybudowanych oczyszczalni – dodaje Prezes Janusz Jerzy.

-Augustyna Szczepańczyk