16 maja 2022

O czym opowiadają oceany?

W rozmowie dla Panoramy Gospodarczej mgr inż. Marcin Wichorowski, dr Joanna Potrykus oraz dr hab. Mirosława Ostrowska z Instytutu Oceanologii PAN opowiadają o realizacji projektu eCUDO.pl.

Oceany pełnią kluczową rolę dla życia na Ziemi. Wytwarzają większość dostępnego tlenu, regulują klimat, dostarczają nam pożywienia, od ich zasobów zależy wiele gałęzi światowej gospodarki. Tysiące gatunków ryb i owoców morza stanowi podstawę diety dla prawie połowy ludzi na świecie, a ponad 200 milionów osób utrzymuje się z rybołówstwa. Wszechocean ma ogromne znaczenie dla naszego dobrostanu środowiskowego, społecznego i ekonomicznego.

ONZ ogłosiła rok 2021 początkiem Dekady Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie wspólnych działań korzystnych dla systemu oceanicznego, rozwijanie wiedzy naukowej, budowanie społecznej świadomości oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego i zdrowego oceanu. Główne zadania to umożliwienie globalnej komunikacji i wzajemnego przekazywania wiedzy w środowiskach badaczy i pozostałych interesariuszy (decydentów, przemysłu i szerszej opinii publicznej), wspieranie partnerstwa opartego na współpracy, tak, by możliwe było efektywne zarządzanie przestrzenią oceaniczną i jej zasobami.

Realizacja projektu eCUDO.pl (elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych) jest odpowiedzią na postawione przez ONZ wyzwania. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i użyteczności krajowych danych oceanograficznych w jednym repozytorium. Dane będą zdigitalizowane i wzbogacone o metadane, które umożliwią wyszukanie i ponowne ich użycie. Zasoby nauki w postaci starannie opracowanych, rzetelnych i dostępnych cyfrowo danych kompleksowo opisujących środowisko morskie z uwzględnieniem dna, atmosfery i strefy brzegowej zostaną udostępnione w Internecie. Będą dostępne dla wszystkich, w tym administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji związanych z eksploatacją zasobów morskich. Projekt eCUDO bez wątpienia otworzy wiele drzwi wspierając innowacyjne działania podczas planowania prac i inwestycji na obszarach morskich. W obszarze strefy brzegowej przyniesie korzyści dla sektora energetyki morskiej (budowa farm wiatrowych) oraz w ochronie i kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum instytucji naukowych: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (lider), Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński.

-Augustyna Szczepańczyk