18 kwietnia 2024

Nowoczesna spółdzielnia bliska swym mieszkańcom

Historia powstania Spółdzielni

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to jedna z najstarszych spółdzielni na Śląsku a zarazem jedna z największych spółdzielni w Polsce. Początki jej działalności sięgają lat 50 XX wieku. Początkowo były to zaledwie 4 budynki w śródmieściu Katowic. Obecnie spółdzielnia jest znaczącym podmiotem w życiu miasta, a jej budynki i osiedla wypełniają pokaźną część mapy Katowic – od centrum po najdalsze krańce.

Zasoby

W zasobach spółdzielni jest 349 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, liczących niemal dwadzieścia tysięcy lokali, o łącznej powierzchni ponad jednego miliona metrów kwadratowych, 22 pawilony usługowo-handlowe, liczne obiekty infrastruktury społecznej i użytkowej, które powstały sukcesywnie przez ponad 61-letni okres funkcjonowania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ich bloki stoją niemal w każdej dzielnicy Katowic, są uznawane za najładniejsze i najbardziej zadbane. Niektóre z nich to wręcz symbole Katowic tj. Superjednostka – jeden z największych budynków mieszkalnych w kraju czy “Gwiazdy” – 24-kondygnacyjne wyróżniające się swoim niebanalnym kształtem.

Inwestycje w ostatnim czasie

W 2017r. została ukończona przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową budowa 4-kondygnacyjnego budynku przy ul. Domeyki. Jest to 20 mieszkań w technologii tradycyjnej, z windą, centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą z własną kotłownią gazową. Powierzchnia lokali wahała się od ok. 40m2 do 114m2. Mieszkania – w bardzo wysokim standardzie wykonania, są już udostępnione, można je nabyć w stanie deweloperskim lub na życzenie klienta wykonane “pod klucz”. Niewątpliwym atutem jest doskonała lokalizacja – budynek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie licznych terenów zielonych i leśnych (rezerwat przyrody Las Murckowski), ale jednocześnie dobrze skomunikowany drogą krajową 86 zarówno z Centrum Katowic jak i w kierunku Tychów, Mikołowa, Bielska-Białej. Budynek położony jest w kwartale ulic – Bohdanowicza i odchodzących od niej, ku ul. Domeyki, czterech ulic – Tokarskiego, Czeczotta, Budryka. Istnieje możliwość nabycia nowych lokali mieszkalnych położonych w pięknym, eleganckim zespole mieszkalnym przy ul. Pułaskiego, nieopodal Katowickiego Parku Leśnego liczącego 400 hektarów. Jest to najatrakcyjniejsza część w Centrum Katowic.

Zamieszkanie w zasobach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oznacza gwarancję rzetelnego i efektywnego ekonomicznie zarządzania nieruchomościami, a także możliwość uczestnictwa w Życiu Spółdzielni. Priorytetem podczas planowania inwestycji jest nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, spółdzielnia dążąc do obniżenia przyszłych kosztów utrzymania nieruchomości, stosuje najwyższe, sprawdzone technologie oraz przemyślane rozwiązania projektowe, zapewniając mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. KSM stale się rozwija i prowadzi działalność inwestycyjną, stosuje nowatorską architekturę reprezentującą najwyższe standardy europejskie.

Nie tylko budynki

Spółdzielczość mieszkaniowa to także wydarzenia kulturalne, doskonale o tym wie KSM, prowadząc od lat szeroko rozumianą działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Spółdzielnia posiada 6 klubów, 2 sale integracyjne, liczne boiska, place zabaw i place rekreacyjne. Spółdzielnia ma wyspecjalizowany w tej dziedzinie Dział Społeczno-Kulturalny, który współpracuje z 16 administracjami osiedlowymi i 17 Radami Osiedli. Ich oferta programowa wychodzi na przeciw potrzebom mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych.

Co można zrobić, aby było lepiej

Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce postrzegana jest często przez pryzmat narzucanych przez Parlament zmian, które bywają trudne w zastosowaniu. Zmiany te zmierzają ku likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, która jest błędnie odbierana jako twór anachroniczny. Aby było lepiej, trzeba zacząć słuchać głosu spółdzielców, przecież w gruncie rzeczy to o ich prywatne przedsiębiorstwo korporacyjne chodzi. Przeprowadzać rzetelne i przede wszystkim obiektywne społeczne konsultacje (bez narzucania czy lobbowania z góry narzuconych rozwiązań), aby wskazać kierunek rozwoju i poprawić jej funkcjonowanie.

Co dalej?

Oczywiście obok równolegle prowadzonych prac modernizacyjnych posiadanych już zasobów, planowane są kolejne inwestycje. Kontynuacja nowego budownictwa na posiadanych jeszcze przez Spółdzielnię (bądź w użytkowaniu wieczystym, bądź we własnych) gruntach w sąsiedztwie naszych osiedli. Między innymi w Szopienicach planowana jest budowa 4-budynkowego zespołu mieszkaniowego liczącego ok. 50 mieszkań, na oś. Ściegiennego budowa 3-4 budynków wielorodzinnych o ok. 130 mieszkaniach, w Ligocie, gdzie zamierzana jest realizacja kameralnego budynku o mieszkaniach ok. 9, jednak w tym przypadku konieczna jest zmiana planu zagospodarowania miejscowego (o co Spółdzielnia zabiega od kilku lat). Także w sferze infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zamierzamy koncentrować się na jej doinwestowaniu i modernizacji. W szczególności prowadzone są poszukiwania (w tym i prace projektowe) rozwiązań zmierzających do uzyskania – tam gdzie to jest realne dodatkowych miejsc parkingowych.