28 listopada 2021

Naturalne nawożenie gleby

BEST-EKO Sp. z o.o. zajmuje się nie tylko unieszkodliwianiem odpadów i oczyszczaniem ścieków. Firma jest również producentem nawozu organicznego. Nawożenie jest niezbędne, by rośliny rodziły zdrowe i dorodne plony. Wielu sięga po pomoc odpowiednio wyprodukowanych nawozów sztucznych ale pamiętajmy, że równie dobrze możemy sobie poradzić bez nich – mówi Prezes Bernard Jaskulski.


Historia BEST-EKO
Firma powstała w 1995r. W 2005r. oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” została w całości zmodernizowana, a w 2006r. rozpoczęto inwestycje związane z gospodarką osadową. W wyniku rozwoju powstała instalacja RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w zakresie odpadów biodegradowalnych. Utworzona przy instalacji kompostownia produkuje innowacyjny nawóz organiczny o nazwie BEST-TERRA. Wśród różnorakich jego walorów należy wyróżnić poprawę jakości gleby, zwiększenie jej próchniczności i zdolności do absorbowania wody.


BEST-TERRA – dlaczego warto z niego korzystać?
Nawóz naturalny (organiczny) jest produkowany przez samą naturę, człowiek może tylko pomóc stworzyć odpowiednie warunki do jego powstania. W przeciwieństwie do nawozów mineralnych, nawozy takie jak kompost, nie mają szkodliwego wpływu na rośliny i zwierzęta – mówi Prezes Bernard Jaskulski.


Nawóz organiczny BEST – TERRA nadaje się do stosowania na wszystkich typach gleb. Szczególnie polecany na gleby słabe o niskiej zawartości substancji organicznych. Może być stosowany w uprawach polowych, przy zakładaniu skwerów, trawników, placów zieleni, do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, jako składnik podłoży do uprawy kwiatów rabatowych i balkonowych, a także do rekultywacji terenów zdegradowanych. Nawóz jest dostępny w ciągłej sprzedaży na terenie instalacji w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101.

-Augustyna Szczepańczyk