24 września 2021

Mentor na wagę złota

W wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej Magdalena Wdowin z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN udowadnia, że kobiety pomagają wejść innym na szczyt. Najważniejsze w takiej relacji jest partnerstwo, szacunek i pełna otwartość.

Czy wydarzenia, takie jak Międzynarodowe Forum Gospodarcze są Pani zdaniem potrzebne i przynoszą pozytywne skutki?

Myślę, że każde wydarzenie łączące środowisko biznesu i nauki jest bardzo potrzebne. Dialog jest potrzebny, aby się nawzajem inspirować, co daje podłoże na tworzenie innowacji. Przedstawiciele biznesu wiedzą najlepiej na jakie zagadnienia technologiczne jest popyt i w jakim kierunku należy zmierzać. Z kolei naukowcy mają świadomość jak najlepiej podejść do zaistniałego problemu, aby stworzyć efektywne rozwiązanie. Takie wydarzenia jak Międzynarodowe Forum Gospodarcze pozwalają na konfrontację praktyków z teoretykami, na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stworzenie nowych pomysłów, rozwiązań i współpracy.

Została Pani laureatem nagrody Ambasador Innowacyjności, jaki ma to na Panią wpływ?

W swojej karierze zawodowej skupiam się na innowacyjnych działaniach, które miałby zastosowanie w praktyce. Moja praca doktorska dotyczyła dokumentacji nowego minerału w złożu KGHM. Była to bardzo trudna, ciekawa mineralogiczno-krystalograficzna praca. Jednak z perspektywy utylitarności wyników nie do końca dawała mi satysfakcję ponieważ dokumentowany minerał występuje w śladowych ilościach bez żadnego potencjalnego zastosowania. Dlatego też zaczęłam szukać tematyki, która pozwoli przełożyć wyniki moich badań na możliwości aplikacyjne. Udało się to m.in. dzięki fantastycznym osobom które spotkałam na swojej ścieżce kariery m.in. prof. Franusa, prof. Snapa, dr Musyokę i wielu innych (nie starczyło by miejsca, aby wszystkich wymienić). Konsekwencją tego były różne pomysły, projekty, publikacje ale również nagrody. Wracając zatem do pytania z pewnością nagrody i wyróżnienia przyznawane za osiągnięcia naukowe są miłe i motywujące. Uważam jednak, że pracę swoją powinno się wykonywać z zamiłowania i pasji, a sukcesy same przyjdą.

Nad czym obecnie Państwo pracują?

Obecnie uczestniczymy w działaniach w ramach funduszu wyszehradzkiego skupiając się na analizie rynku zeolitów naturalnych w krajach wyszehradzkich, celem zweryfikowania popytu na tego typu sorbenty. Jednocześnie z moim zespołem jesteśmy zaangażowani w tematykę zupełnie odmienną, a mianowicie w projekty związane z elektromobilnością czy OZE. Pracujemy również nad projektem dotyczącym mobilności z napędem wodorowym oraz kontynuujemy nasze badania w kierunku rtęci, a konkretniej utylizacji zużytych po procesach sorpcji sorbentów. Mój zespół badawczy tworzy bardzo interdyscyplinarna grupa fantastycznych ludzi, dlatego nasze nowe pomysły są bardzo zróżnicowane.

Na jakie działania będzie Pani kładła teraz nacisk?

Najogólniej rzecz ujmując – na współprace międzynarodowe. Przykładowo współpraca z CSIR w Pretorii, RPA w kierunku wodoru.

Co napawa Panią dumą?

Zespół jaki udało mi się stworzyć. Szczególnie dumna jestem z właściwie na dniach wypromowanego bardzo zdolnego doktoranta. Ale również mam utalentowaną osobę przed habilitacją. Oczywiście pozostałe szalenie ambitne osoby również są bliskie memu sercu. Moim przyszłościowym planem jest przekazać im jak największą wiedzę, zamiłowanie do nauki i kreatywność, aby to one mogły aplikować o dofinansowanie projektów, jako liderzy i zbierać żniwo swoich osiągnięć. Największym sukcesem naukowca jest wypromować ucznia lepszego od mistrza i tego bym sobie oraz mojemu zespołowi życzyła.

Jakie jest Pani marzenie jako naukowca?

Marzę aby naukowcy mniej ze sobą rywalizowali a bardziej współpracowali. Równowaga pomiędzy współpracą a rywalizacją jest głównym czynnikiem napędzającym rozwój nauki. Życzę sobie jak i wszystkim naukowcom zdrowej rywalizacji, wiary w siebie, realizacji swoich marzeń, owocnych współprac i samych sukcesów.

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. instytutu za swoje osiągnięcia została uhonorowana tytułem Ambasador Innowacyjności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Uroczysta gala odbyła się przy Międzynarodowym Forum Gospodarczym, gdzie Pani Profesor brała czynny udział w panelu dyskusyjnym w roli prelegenta. Cała redakcja serdecznie gratuluje!

-Augustyna Szczepańczyk