27 maja 2024

Mądre zarządzanie to świetlana przyszłość !

Lokalne inwestycje są impulsem do  ekspansji całego kraju. Rozmowa ze Starostą Gabrielą Lisius, która dba o zrównoważony rozwój Powiatu Wejherowskiego.

Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnim czasie?

W 2020 r. zrealizowaliśmy szereg istotnych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu wejherowskiego czy podniesienie poziomu szkolnictwa. Część z tych projektów dotyczyła zadań drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ważnym przedsięwzięciem w sektorze kultury, było oddanie Książnicy prof. Gerarda Labudy, w której znalazła się bogata spuścizna wybitnego historyka i mediewisty. Inwestycje realizowane były także w jednostkach oświatowych, w tym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi, gdzie powstała nowoczesna biblioteka i pracownia chemiczna. W minionym roku rozpoczęliśmy także rozbudowę Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

Jaki jest Państwa największy sukces?

Od wielu lat prowadzimy politykę inwestycyjną, która realnie wpływa na rozwój powiatu w wymiarze gospodarczym i społecznym. Wszystkie projekty realizujemy z myślą o mieszkańcach. Od kilku lat nasz samorząd znajduje się także wścisłej czołówcenajlepiej rozwijających się samorządów w kraju. Prowadzony przez Związek Powiatów Polskich ranking jest najbardziej obiektywnym i wszechstronnym zestawieniem oceniającym powiaty i gminy na wielu płaszczyznach działalności. Na każdym z tych pól Powiat Wejherowski może pochwalić się osiągnięciami. Tak wysoka lokata to nasz sukces, który jest efektem konsekwentnego i skutecznego działania w wielu obszarach.

Na jakie działania kładą Państwo największy nacisk?

Systematycznie inwestujemy w placówki edukacyjne i oświatowo-wychowawcze, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Każdego roku, dzięki środkom z budżetu oraz środkom zewnętrznym, unowocześniana jest baza dydaktyczna, co zapewnia kształcenie na wysokim poziomie. W ostatnim czasie oddaliśmy do użytkowania nowy budynek szkolny z dziesięcioma pracowniami w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz rozbudowaliśmy Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi. Ponadto modernizujemy infrastrukturę drogową, w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg. Inwestycje drogowe należą do najbardziej kosztownych zadań, dlatego staramy się korzystać ze wszystkich możliwych wsparć. Priorytetem są także projekty z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny oraz projekty zdrowotne. Niedawno zakończyliśmy budowę nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. To kompleks trzech nowoczesnych budynków mieszkalnych, w których miejsce znalazło wiele dzieci. Kładziemy także nacisk na bezpieczeństwo publiczne dofinansowując zakupy nowych samochodów na potrzeby straży pożarnej i policji oraz odpowiedniego sprzętu dla ratowników medycznych. Każdego roku przeznaczamy także znaczne środki finansowe na rewitalizację obiektów zabytkowych w celu upamiętnienia dziedzictwa kulturowego Ziemi Wejherowskiej.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Jakie kroki zostały podjęte związane z ochroną środowiska?

Wśród priorytetowych zadań jest poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu komunikacyjnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. W realizacji tych celów pomoże przyjęta w tym roku przez Radę Powiatu Wejherowskiego „Strategia rozwoju elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego do roku 2035”. Wskazane w dokumencie działania przyczynią się do redukcji emisji hałasu oraz szkodliwych substancji, wygenerowanych przez pojazdy spalinowe oraz poprawy jakości powietrza poprzez zmianę i minimalizację ruchu pojazdami indywidualnymi na rzecz podróży rowerami oraz ekologiczną komunikacją miejską.

Dlaczego warto odwiedzić Państwa region?

Powiat Wejherowski to miejsce o bogatej przeszłości, które zachwyca krajobrazami. Wizytówką naszych ziem jest ponad 360-letnia Kalwaria Wejherowska, która należy do jednej z najstarszych w Polsce. Region zamieszkują Kaszubi, ludzie gościnni, uczynni i przywiązani do swojej tradycji, dzięki temu kultura kaszubska jest wciąż żywa. Na terenie powiatu znajdują się liczne urokliwe dworki i pałace, które tworzą „Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub”. Obiekty te urzekają swoją architekturą i otoczeniem, bo niemal każdy posiada pięknie odrestaurowany park oraz historię, która świadczy o bogatej przeszłości Ziemi Wejherowskiej. Mamy także wiele perełek architektury sakralnej.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius z Kołem Gospodyń Wiejskich z Bolszewa

Jakie atrakcje czekają na turystów?

Wycieczkę po powiecie warto rozpocząć od Wejherowa, które urzeka turystów rynkiem, zabytkową starówką, Parkiem Miejskim oraz nowoczesną Filharmonią Kaszubską. Nasz region obfituje także w obiekty unikalne. Na Ziemi Wejherowskiej mieści się największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec”, Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny „Kaszubskie Oko”, a także jedna z najpiękniejszych na polskim wybrzeżu latarnia morska Stilo. Turyści odwiedzający nasz region mogą wybrać się także do Aquaparku mieszczącego się w Redzie. Szczególną atrakcją jest spływ pontonem przez szklany tunel, wokół którego pływają rekiny. Pasjonaci historii i miłośnicy militariów powinni odwiedzić Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” oraz Muzeum Saperskie „Explosive” w Dąbrówce. W celu wypoczynkowym polecamy udać się nad jedno z naszych kaszubskich jezior oraz na plaże w Gminie Choczewo.

W jaki sposób pielęgnujecie Państwo tradycję regionu?

W Powiecie Wejherowskim działa wiele instytucji kulturalnych, m.in. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej czy Książnica prof. Gerarda Labudy, które dbają o prezentowanie bogatych tradycji kaszubskich poprzez imprezy artystyczne, wystawy i wydarzenia kulturalne min. konkursy haftu, największy w Gminie Linia oraz konkursy recytatorskie literatury kaszubskiej. Inną formą promocji kaszubszczyzny są Światowe Zjazdy Kaszubów, organizowane nieprzerwanie od 1999 r. Wszystkie te działania mają na celu ochronę, zachowanie i pielęgnowanie bogactwa kultury kaszubskiej oraz ożywienie tradycji regionalnych.

Kalwaria Wejherowska

Jakie są Państwa plany na najbliższą przyszłość?

W tym roku chcemy rozpocząć rozbudowę i przebudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. Ponadto zamierzamy wyremontować budynek na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także rozpocząć przebudowę i rozbudowę Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W planach mamy także inne zadania i projekty, z czego wiele dotyczy dróg.

-Augustyna Szczepańczyk