18 kwietnia 2024

Inwestycje jako niezbędny warunek rozwoju w Gminie Rybno

Stabilny i zrównoważony rozwój Gminy Rybno to nie tylko zasługa Wójta, to efekt pracy zespołowej i konstruktywnej współpracy z mieszkańcami i Radą Gminy, a także duża merytoryczna rola pracowników urzędu. Rozmowa z Tomaszem Węgrzynowskim – Wójtem Gminy Rybno.

-Proszę zdradzić swój sekret, czyli jak dobrze zarządzać gminą ?

-Najważniejszą rzeczą w zarządzaniu gminą jest to, by działania prowadzone były jednocześnie na wielu płaszczyznach, uwzględniając przede wszystkim potrzeby jej mieszkańców.

-Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnim czasie ?

-Postawiliśmy na rozwój, dlatego został przeprowadzony szereg inwestycji dotyczących między innymi: rozbudowy sieci kanalizacyjnej, dbamy o szkoły, przedszkola i świetlice, które zostały ocieplone i wyposażone w instalację fotowoltaiczną oraz nowoczesne akcesoria do nauki. Wybudowaliśmy halę sportową oraz zaadaptowaliśmy istniejące już pomieszczenia na Lokalne Centrum Aktywności Społecznej. Zakończyły się również remonty dróg gminnych. Zakupiliśmy samochody strażackie, które zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej Żabiny i Jeglia. Realizujemy program „Cyfrowy Urząd”, co jest zasługą Pani Sekretarz, ułatwia to naszym mieszkańcom życie i mogą oni załatwić sprawy, na które nie mieli czasu. Społeczność gminy Rybno oraz przyjezdni goście i turyści mogą cieszyć się z nowej zmodernizowanej plaży nad jeziorem Zarybinek a dla najmłodszych powstał tam Wodny Plac Zabaw. Mamy Fundusz sołecki – to środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Mieszkańcy podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Narzuciliśmy sobie duże tempo inwestycji. Gmina mocno ruszyła do przodu i takie tempo będziemy utrzymywać w przyszłości — wyjaśnia Wójt Tomasz Węgrzynowski.

-Polityka senioralna to, ze względu na postępujący kryzys demograficzny w całej Europie, jedna z kluczowych polityk społecznych. Jak to wygląda w Gminie Rybno ?

-Seniorzy są niezwykle ważną częścią społeczeństwa, chcą być aktywni i czuć się potrzebni. W Gminie powstały trzy kluby „Senior +”, są one miejscem spotkań mieszkańców, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Oprócz tego nasi Seniorzy objęci są Teleopieką, otrzymali OPASKI ŻYCIA – jest to rozbudowana usługa opiekuńcza, dzięki której najbliżsi osób starszych mogą być spokojni o zdrowie i samopoczucie seniorów zwłaszcza, gdy na co dzień z nimi nie przebywają. Jeśli osoba starsza poczuje się źle, może wcisnąć przycisk wezwania pomocy, co skutkuje natychmiastową reakcją Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które po weryfikacji zgłoszenia realizuje odpowiednie procedury medyczne.

-W jaki sposób starają się Państwo jednoczyć swoich mieszkańców ?

-Mamy wspaniałych mieszkańców, którzy chcą uczestniczyć w inicjatywach, które dla nich przygotowujemy. W Gminie odbywają się koncerty, dożynki, pikniki, warsztaty, konkursy i wiele innych. Popieramy tworzenie się stowarzyszeń m.in. Koło Gospodyń Wiejskich. Organizujemy spotkania edukacyjne, certyfikowane kursy komputerowe i językowe.

-Augustyna Szczepańczyk