24 maja 2024

Innowacje wchodzą na jeszcze wyższy poziom

Usługi Ślusarskie to przedsiębiorstwo z Sieroszewic. Firma zajmuje istotną pozycję na rynku obróbki mechanicznej i plastycznej. O tym jak przez ponad 25 lat się rozwinęła mówi mgr inż. Paweł Siwak.

Czym zajmuje się Państwa firma?

Świadczymy usługi z zakresu wykonywania konstrukcji stalowych, obróbki skrawania CNC (Coputer Numeric Control), spawania gazowego, cięcia laserowego i plazmowego oraz zaginania. Prace realizowane są w oparciu o szereg nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie. Działalność dotyczy usług z dziedziny spawalnictwa metodami MIG, MAG i TIG, montażu konstrukcji stalowych, projektowania i wykonywania maszyn CNC. Umożliwia to realizację zleceń według wzoru dostarczonego przez klienta lub na podstawie dokumentacji technicznej. Nasi klienci i odbiorcy pochodzą z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży gazowej, meblarskiej, energetycznej, kolejowej, ciepłowniczej.

Prezes mgr inż. Paweł Siwak

Korzystają Państwo z funduszy europejskich, co udało się zrobić dzięki tym środkom?

Środki z funduszy europejskich pozwoliły na zakup nowoczesnego sprzętu, konwencjonalne maszyny do obróbki metalu, takie jak tokarki czy frezarki, zostały zastąpione obrabiarkami sterowanymi numerycznie – CNC. Pracownicy zmienili się z pracujących fizycznie na obsługujących wyspecjalizowane maszyny. Stawiamy na ciągły rozwój i innowacyjność. Dodatkowo wybudowaliśmy halę produkcyjną – nowoczesny park maszynowy wyposażony jest w wielofunkcyjne maszyny i urządzenia m.in. lasery gazowe, krawędziarki, centra tokarskie, frezarskie 3-osiowe oraz 5-osiowe sterowane CNC.

Staramy się zaspokoić potrzeby naszych klientów, którzy zauważyli, że posiadamy zaplecze technologiczne i wykwalifikowaną kadrę. Świadczy to m.in. o wysokiej jakości naszych usług oraz wytwarzanych części i elementów, jak również profesjonalizmie i rzetelności. Cechuje nas terminowość, szybka realizacja zleceń i działanie zgodne z standardami i normami europejskimi ISO 9001 oraz 14001.

Proszę opowiedzieć o projektach, które Państwo realizują.

Projekt, który obecnie realizujemy obejmuje Innowacyjną technologię wykonywania mieszanin proszkowych, stosowanych jako materiał narzędziowy nowej generacji. Dzięki temu proces produkcji stanie się bardziej nowoczesny i będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Kolejnym projektem, który realizujemy od dwóch lat, jest Wytwarzanie innowacyjnych elektrod do nagrzewania drutu oraz narzędzi do obróbki twardych materiałów z nanokrystalicznych proszków WC-Co, spiekanych metodą SPS. Końcowym efektem projektu będzie zgłoszenie patentowe.

Ostatnio bardzo dużo mówi się o ekologii, czy jest ona dla Państwa ważna?

W związku z rozwojem firmy zostały zastosowane rozwiązania energooszczędne i proekologiczne. Panele fotowoltaiczne pokryły połacie dachów naszych hal produkcyjnych. Mamy świadomość, że nasze działania przyczyniają się do utrzymania środowiska w dobrym stanie. Jest to kierunek właściwy dla zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy na stronę www.uslugislusarskie.pl

-Augustyna Szczepańczyk