18 kwietnia 2024

Innowacje tworzą rzeczywistość

Kreatywność, niekonwencjonalne myślenie, pasja w poszukiwaniu nowych rozwiązań, otwartość na nowe to ich potencjał. O nietuzinkowej inwestycji opowiadają Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Project Manager Tomasz Jasiński.

MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych podniesie poziom polskiej medycyny. Laboratoria zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczną aparaturę naukową i wykorzystane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowania innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych. Działalność B+R stanowi podstawowe źródło odkryć dla liderów innowacyjnych przedsiębiorstw. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 60 mln pln z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, centrum pozwoli na podjęcie współpracy z przemysłem w kraju i za granicą. Celem nowej inwestycji jest konsolidacja potencjału naukowo-badawczego uczelni i stworzenie kolejnych przestrzeni do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym w Kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM w Łodzi.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt zakłada budowę niskoenergetycznego budynku laboratoryjno-naukowo-dydaktycznego. Inwestycja jest spójna z polityką zrównoważonego rozwoju uczelni – EcoUMED. Zastosowane zostaną instalacje OZE zarządzane przez BIMS oraz aparatura o podwyższonych parametrach oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Project Manager Tomasz Jasiński

Badania molekularne to narzędzie odgrywające niebagatelną rolę w medycynie. Polegają one na laboratoryjnej analizie materiału biologicznego pobranego od pacjentów, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik biologii molekularnej. Badania z zastosowaniem infrastruktury MOLecoLab pozwalają między innymi na identyfikację czynników chorobotwórczych takich jak bakterie czy wirusy, a także diagnozowanie chorób metabolicznych, wykrywanie predyspozycji zwiększających ryzyko rozwoju danego schorzenia w przyszłości oraz określenie podłoża molekularnego trwającej już choroby, co ma decydujące znaczenie dla personalizacji i skutecznego leczenia pacjentów.

-Augustyna Szczepańczyk