16 maja 2022

GODNY ZAUFANIA PARTNER W BIZNESIE

ECO HARPOON – Recycling Sp. z o.o. skupia się na przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opakowań oraz na produkcji materiałów budowlanych z użyciem materiałów pochodzących z recyklingu. Podejmuje szerokie działania, by w możliwie największym stopniu ograniczyć emisję szkodliwych substancji dla bezpiecznej egzystencji przyszłych pokoleń. O funkcjonowaniu przedsiębiorstwa opowiada Prezes Pan Jacek Kolanko oraz Członek Zarządu ds. Obrotu odpadami Pani Patrycja Kołodziejska.

Przedsiębiorstwo mocno skupia swoją uwagę na najważniejszym dla przyszłości planety zadaniu ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do minimum. Działalność prowadzona jest na terenie całej Polski. Firma posiada dwa własne zakłady utylizacyjno-produkcyjne w województwach Mazowieckim oraz Lubelskim, ponadto nieustannie poszerza grupę partnerów biznesowych.

Spółka obecnie realizuje dwa niezwykle ważne projekty pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektrycznego” oraz „Opracowanie nowatorskiej technologii i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich wielofunkcyjnego materiału izolacyjnego na bazie pian metalowo-ceramicznych”. Nie mamy zamiaru na tym poprzestać, dlatego też będziemy starać się pozyskiwać kolejne fundusze podkreśla Pani Patrycja Kołodziejska.

W ramach działalności CSR idąc za hasłem przewodnim spółki „Stwórzmy czystą Polskę” ECO HARPOON – Recycling Sp. z o.o. prowadzi wiele ogólnopolskich kampanii edukacyjnych z zakresu dbania o środowisko. Zapraszane są do współpracy szkoły, przedszkola, jednostki państwowe oraz kluby sportowe. Warto edukować już najmłodszych, by od początku kształtować w nich nawyki dbania o ekologię.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz profesjonalnej obsłudze wielu zróżnicowanych branż na rynku ECO HARPOON – Recycling Sp. z o.o. jest postrzegana jako godny zaufania partner w biznesie. Nasi specjaliści są osobami bardzo starannie przez nas dobranymi. Wszyscy posiadają bardzo duże doświadczenie. Praca z takim zespołem jest bardzo przyjemna i owocna, dzięki nim podejmowane wyzwania oraz realizacja nowych projektów nie jest problemem dodaje Pan Prezes.

ECO HARPOON – Recycling Sp. z o.o. otrzymało nagrodę Eko Innowator z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju ekologicznego, wprowadzanie zmian i rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz za działania promocyjne mające na celu zmianę świadomości społecznej. Jest nam miło że nasze działania zostały docenianie i dostrzeżone spośród tak wielu podmiotów na rynku. Daje nam to ogromną satysfakcję oraz motywację do dalszych działań. Naszą najlepszą rekomendacją jest zaufanie, jakim obdarzyły nas firmy, z którymi współpracujemy oraz nagrody i wyróżnienia. Od początku działalności zaufało nam ponad 3000 firm i instytucji podsumowuje Pan Prezes.

– Izabella Liguzińska