1 marca 2024

Gmina Rybno – miejsce, które łączy

Rybno to malownicza miejscowość położona wśród licznych lasów i jezior w województwie Warmińsko-Mazurskim. Pracownicy urzędu na czele z Wójtem starają się o to, aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój Rybna przejawia się między innymi w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych.

Gmina jakich mało

Słowo gmina oznacza jednostkę podziału administracyjnego w Polsce. Zwykle kojarzy się ze społecznością, mieszkańcami, dożynkami i ochotniczą strażą pożarną. Jest w Polsce Gmina, która poza tymi skojarzeniami wyróżnia się niezwykłymi walorami przyrodniczymi, niesamowitym tempem rozwoju oraz niecodziennym podejściem wizerunkowym. W kwestiach promocyjnych wykorzystują znane postacie, które czerpią inspiracje z kultury i tradycji tego regionu. Karol Okrasa, bo o nim mowa jest Honorowym Obywatelem Gminy Rybno. Tytuł ten jest wyrazem uznania nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla gminy w rozwój, ratowanie pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o gminie, jej historii i tradycji, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, historycznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury i sportu – powiedziała Jolanta Jendrycka.

created by dji camera

Inwestycje kołem zamachowym rozwoju regionalnego

Nie od dziś wiadomo, że najważniejsze inwestycje gminne dotyczą infrastruktury drogowej. Już za dwa miesiące zostanie ukończona budowa ścieżki pieszo-rowerowej Tuczki-Żabiny. Oprócz tego kolejne drogi na terenie Gminy Rybno zostały objęte pracami. Jest to m.in. odcinek, który połączy drogę wojewódzką z wiaduktem. Za to przebudowa drogi w miejscowości Jeglia jest już zlecona do realizacji. W najbliższym czasie pracami zostanie objęta droga od miejscowości Rumian do granicy gminy w kierunku miejscowości Gutowo, droga Rumian – miejscowość Naguszewo oraz Groszki do granicy gminy. Na tych drogach zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni asfaltowych.

created by dji camera

Żeby mieszkańcom żyło się lepiej

Dla Wójta Tomasza Węgrzynowskiego najważniejsi są mieszkańcy. Wszystko, co robimy, robimy z myślą o ludziach. Chcemy, żeby żyło im się tu dobrze, bo to dzięki nim nasza gmina może się rozwijać.

W dniu 08.09.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w miejscowości Tuczki” w zakresie robót budowlanych. W obiekcie zostaną wykonane tynki i okładziny ścian wewnętrznych, posadzki wraz z ułożeniem płytek, instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, oświetleniowa, zamontowana zostanie wewnętrzna stolarka drzwiowa. W obiekcie znajdą się takie pomieszczenia jak: sala spotkań, kuchnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, hol, toaleta damska i męska, kotłownia oraz wiatrołap.

Na straży bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna to niezwykle ważna jednostka. Praca w niebezpiecznych warunkach, ryzykowanie własnym życiem, aby pomóc innym wymaga nie lada odwagi. Aby strażakom lepiej się funkcjonowało ruszyły prace remontowe w pomieszczeniach remizy OSP w Żabinach. W ramach remontu zostaną wykonane prace rozbiórkowe, murarskie, elektryczne oraz hydrauliczne. Po wykonaniu instalacji wewnętrznych zostaną wykonane gładzie oraz malowanie. Ostatnim etapem będzie ułożenie płytek gresowych oraz biały montaż.

-Augustyna Szczepańczyk