16 maja 2022

Gmina Iława laureatem nagrody „Lider gospodarki regionalnej”

W dniu 7 marca 2019r. odbyła się w Katowicach pierwsza ogólnopolska edycja Forum Rozwoju Biznesu. O wyjątkowości tego wydarzenia świadczy już sama jego formuła, która w doskonały sposób łączy konferencję merytoryczną z szeroką ofertą spotkań biznesowych oraz możliwością organizacji targów. Na wydarzeniu spotkali się przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, naukowcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji państwowych. Forum stworzyło niepowtarzalną okazję do żywej dyskusji, wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych i współpracy na styku nauki i biznesu.

Podczas forum odbyły się 4 sesje dyskusyjne: Polska branża nieruchomości, dynamiczne rozwiązania ekologiczne, adaptacja innowacji w Polskich przedsiębiorstwach oraz nowatorski model funkcjonowania samorządów.

 Wójt Krzysztof Harmaciński uczestniczył jako prelegent w panelu poświęconym tematyce samorządowej. Była to okazja do wymiany poglądów o sposobie zarządzania Gminami w różnych obszarach Polski. Poruszony został temat inwestycji i rozwoju gmin, Wójt Krzysztof Harmaciński promował swój region, zaprezentował wszelkie jego walory, jak również wymienił atuty inwestowania w Gminie Iława przyciągając potencjalnych inwestorów. Panel ten był niezwykle inspirujący, ponieważ pokazał nam jakie przeszkody spotykają na swojej drodze i jak sobie z nimi radzą. Ułatwieniem w zarządzaniu są odpowiednie do tego fundusze, jeśli budżet gminy jest niewystarczający trzeba pozyskiwać środki i dokonywać często niełatwych decyzji na co je przeznaczyć.

Takie wydarzenia, gdzie możemy porozmawiać i wymienić się naszym doświadczeniem są niezwykle istotne – jak zaznacza Wójt Gminy Iława – wspólnie uczymy się od siebie i inspirujemy do działania.

Wieczorem w Filharmonii Śląskiej odbyła się uroczysta Gala Forum Rozwoju Biznesu, na której zostały wręczone nagrody gospodarcze w pięciu kategoriach. Są one zwieńczeniem całorocznego trudu. Jedną z nich jest “Lider Gospodarki Regionalnej”, to wyróżnienie dla miast, gmin i innych podmiotów które wspierają lokalną gospodarkę. Tę nagrodę otrzymują podmioty, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestując w rozwój swojego regionu i poprawiając jakość życia mieszkańców. W tej kategorii jedna gmina została szczególnie uhonorowana za wybitne osiągnięcia w rozwoju region i była nią

właśnie Iława. Statuetkę odebrał wójt Krzysztof Harmaciński, dla którego jest ona wyrazem uznaniem za wszystko co robi na rzecz swojej Gminy.

Gmina Iława dzięki umiejętnemu zarządzaniu prężnie się rozwija, przeprowadzane są liczne inwestycje, modernizacje, dbają o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców budując nowe drogi oraz ścieżki rowerowe. Jest to gmina otwarta na inwestorów. Oferują pomoc w wyborze najlepszej lokalizacji inwestycyjnej, dobre przygotowanie infrastrukturalne, uzbrojenie terenów, wsparcie w poszukiwaniu pracowników przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie itd. Jednym z programów, który ma zachęcić przyszłych inwestorów jest zwolnienie z podatku: 3-letnie, 5-letnie i 10-letnie ze względu na ilość zatrudnionych osób. Na początku jest też zwolnienie roczne bez względu na liczbę zatrudnionych.

biuro@zdjecialotnicze.com.pl

Dużym atutem tego regionu jest także turystyka, gmina słynie z najdłuższego jeziora w Polsce – Jeziorak. Niewątpliwie jedną z najbardziej popularnych miejscowości turystycznych są Siemiany, gdzie odbywa się festiwal nad Jeziorakiem „Siemiany”. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na www.gmina-ilawa.pl. Pełna oferta bazy turystycznej znajduje się w specjalnie opracowanej dla turystów bezpłatnej aplikacji mobilnej pt.:„Jeziorak i okolice” dostępnej na smartphony na Google Play oraz App Store.

StartFragment:0000000589 EndFragment:0000007475 Gmina Iława laureatem nagrody „Lider gospodarki regionalnej”