26 maja 2024

Ekologia na pierwszym planie

Rozwiązania proponowane przez świat nauki, które pomagają w życiu codziennym są zawsze powodem do dumy, szczególnie w przypadku kształtowania świadomości społecznej na problemy ekologiczne. W wywiadzie dr inż. Justyna Ostrowska.

Na czym polega realizowany przez Panią projekt?

Celem projektu pt. „Opracowanie technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii” jest wytworzenie innowacyjnych receptur skrobi termoplastycznej (TPS) i ich zastosowanie do otrzymania biodegradowalnych kompozycji polimerowych w formie granulatów oraz folii.

Rozwój biotworzyw jest wspierany przez kształtowanie nowej rzeczywistości prawnej promującej ekologiczne produkty i technologie. Tworzywa biodegradowalne są coraz częściej wymieniane jako alternatywa dla powszechnie stosowanych poliolefin w wybranych gałęziach przemysłu. Degradacja w warunkach kompostowalnych i zastosowanie roślinnej bazy surowcowej to atuty tego typu materiałów. Rozwiązaniem może być wykorzystanie zaproponowanego w projekcie szeroko dostępnego surowca naturalnego, jakim jest skrobia ziemniaczana domieszkowana naturalnymi, nietoksycznymi plastyfikatorami w układzie z biodegradowalnymi poliestrami. Projekt obejmuje też badania procesu biodegradacji wytworzonych materiałów w celu oceny czasu niezbędnego do ich rozkładu pod wpływem działania mikroorganizmów. Otrzymane materiały polimerowe będą przeznaczone do zastosowania w sektorze opakowań oraz w rolnictwie ekologicznym.

Co było dla Pani największym wyzwaniem?

Obecnie trwają prace laboratoryjne nad dopracowaniem składu receptury granulatów umożliwiających otrzymanie folii o jak najlepszych właściwościach mechanicznych, przy możliwie niskich nakładach finansowych, aby zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Wdrożenie produktów zostanie poprzedzone zwiększeniem skali produkcji.

Jaki był największy powód do dumy związany z realizacją badań?

Sam fakt przeznaczenia finansowania przez NCBiR na realizację projektu świadczy o dużym zainteresowaniu i prestiżu prowadzonych badań aplikacyjnych. Już po roku realizacji badań wyniki są bardzo obiecujące.

Projekt pn. „Opracowanie technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii”
(Nr LIDER/36/0198/L-10/18/NCBR/2019) jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER X.

-Augustyna Szczepańczyk