18 kwietnia 2024

Czysta jak łza

Woda potrafi rozpuścić w sobie tysiące związków chemicznych, które człowiek codziennie wrzuca wraz ze ściekami do środowiska naturalnego. Aby oczyścić skażoną wodę, potrzeba innowacyjnych technologii. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej pracują nad nowym, proekologicznym rozwiązaniem.

Od wielu lat postępuje proces globalizacji oraz rozwoju przemysłu, a co za tym idzie, niebezpiecznie wzrasta zagrożenie zatrucia środowiska metalami ciężkimi i niektórymi niemetalami. Są onezaliczane do tych zanieczyszczeń, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Skutki ich działania nie są natychmiastowe, ale często ujawniają się po wielu latach i nie są w pełni poznane. Możemy do nich zaliczyć np.: arsen, chrom, fosfor, molibden, wanad czy selen.

Profesor AGH dr hab. inż. Jakub Matusik wraz z doktorantką mgr inż. Karoliną Rybką zajmują się wytwarzaniem materiałów hydrotalkitowych, których używa się do oczyszczania wody z anionowych form pierwiastków. Hydrotalkit jest naturalnie występującym minerałem, odkrytym w 1842 roku w Szwecji. W przestrzeni międzywarstwowej hydrotalkitu mogą znajdować się aniony różnego rodzaju, które w środowisku wodnym mogą być wymieniane. Ten mechanizm prowadzi do usuwania niepożądanych anionowych form pierwiastków.

Niestety na rynku brakuje sorbentów do usuwania pierwiastków tworzących anionowe formy. Tę lukę wypełnią materiały, powstały w wyniku realizacji innowacyjnego projektu. Zostaną one uzyskane w nieszablonowy sposób. Naukowcy z AGH nie wykorzystują klasycznej syntezy z odczynników chemicznych, tylko za pomocą naturalnych minerałów np. węglanów czy surowców ilastych, wykorzystując przy tym polskie złoża.

Projekt pt. „Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych”. Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS nr 2017/27/B/ST10/00898. Grupa badawcza: www.mba.agh.edu.pl.

-Augustyna Szczepańczyk