26 maja 2024

Antyterrorystyczna wiązka światła

Dr Marta Michalska-Domańska z Instytutu Optoelektroniki WAT ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest autorem i współautorem 37 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej oraz 3 rozdziałów książkowych. W wywiadzie opowiada o ambitnym projekcie, którym kieruje.

Laureatem IX edycji konkursu NCBR w ramach programu LIDER z Wojskowej Akademii Technicznej została dr Marta Michalska-Domańska i otrzymała finansowanie w wysokości 1 200 000 zł na realizację projektu: „Materiały kompozytowe składające się z anodowego tlenku tytanu i metali szlachetnych jako podłoża do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana”. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii produkcji nowatorskich podłoży do SERS, pozwalających uzyskać powtarzalne widma o wysokim stopniu wzmocnienia. W tym celu zostaną wykorzystane matryce anodowego tlenku tytanu (wytworzone konkurencyjną cenowo metodą anodyzacji), które następnie zostaną pokryte nanometrycznym metalem szlachetnym. „Według mojej najlepszej wiedzy przedstawiony w projekcie pomysł jest realizowany po raz pierwszy na świecie. Nie ma dotychczas publikacji naukowych prezentujących badania podłoży SERS wykonanych zgodnie z planem przedstawionym w moim projekcie”- zapewnia naukowiec.

Powierzchniowo wzmocniona Spektroskopia Ramana to metoda, w której wykorzystuje się zjawisko rozpraszania światła. Pozwala na uzyskanie widma charakterystycznego dla danego związku, a nawet dla pojedynczej cząsteczki, tzw. „odcisku palca” danego związku chemicznego. Główne zastosowania tej metodyki to niwelowanie zagrożeń terrorystycznych oraz dbanie o jakość leków i żywności. „Dzięki zastosowaniu tej techniki badawczej możliwe jest wykrycie znikomych ilości substancji wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych (konieczne np. w wykrywaniu zagrożeń terrorystycznych), ale także kontrola jakości i czystości wytworzonych produktów spożywczych lub leków” – wyjaśnia laureatka konkursu.

Zainteresowania naukowe dr Marty Michalskiej-Domańskiej są bardzo szerokie. Obejmują inżynierię materiałową, katalizę i fotowoltaikę. Dostęp do zaawansowanej aparatury badawczej umożliwia prowadzenie współpracy naukowej w wielu obszarach badawczych. Naukowiec jest otwarta na nowe propozycje współpracy z naukowcami z kraju i z zagranicy.

„Może to banalne, ale uwielbiam spędzać czas aktywnie z moją rodziną. Chętnie wybieramy się na rower, rolki czy basen. Moje zainteresowania poza pracą to także kino różnych gatunków, podróże oraz zwiedzanie nowych miejsc.”

-Augustyna Szczepańczyk