19 stycznia 2021

Tegoroczne wakacje – odwiedź Skrwilno!

Gmina Skrwilno położona jest we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, leży w dorzeczu rzeki Wisły. Jej wizytówką jest sport. O tym jak prężnie działa urząd, świadczy pozyskiwanie środków unijnych i krajowych.

Gmina posiada bardzo dobrze rozwinięte zaplecze rekreacyjne. Hala sportowa w Skrwilnie wraz z kompleksem boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki, jest głównym centrum sportu i rekreacji. Ponad to znajduje się tam siłownia plenerowa, zręcznościowy plac zabaw dla najmłodszych oraz strefa relaksu dla osób poszukujących wytchnienia. Siłownie plenerowe zostały rozmieszczone także w mniejszych miejscowościach, aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. W najbliższym czasie powstanie plac do streetworkout-u. Dzięki ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż jeziora Skrwilno można aktywnie spędzić czas w otoczeniu przyrody.

Turystyka kajakowa w naszym kraju swoją popularność zawdzięcza łatwemu dostępowi do wielu różnych rodzajów rzek. Kolejnym czynnikiem przyciągającym wielu nowych kajakarzy, jest piękno dzikiej przyrody. Nic tak nie uspokaja jak dzień spędzony wśród zieleni przy delikatnym szumie wody. Taki wypoczynek jest szczególnie ważny przy obecnym, zabieganym stylu życia w zabetonowanych miastach. Spływ kajakowy rzeką Skrwą to jedna z wielu atrakcji dostępnych dla turystów oraz mieszkańców Gminy.

Władze gminy kładą nacisk na poprawę komunikacji inwestując w budowę nowych oraz modernizację istniejących dróg. Celem Wójta jest zagospodarowanie oraz rewitalizacja wszystkich przestrzeni publicznych. To obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Ekologia to kolejny ważny aspekt. Gmina Skrwilno posiada najwyższy wskaźnik odzyskiwania odpadów i segregacji śmieci w powiecie. Prowadzone są wszechstronne działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego: edukacja ekologiczna i wzorowa organizacja gospodarki odpadami.

-Augustyna Szczepańczyk