19 września 2020

Szansa na rozwój biznesu w Będzinie

Co wyróżnia Będzin na tle Aglomeracji Śląskiej ?

Będzin jest miastem niebanalnym, gdzie powstają ciekawe miejsca, łączy bogatą historię z nowoczesną infrastrukturą, tworząc doskonałą przestrzeń do życia, inwestowania, pracy oraz wypoczynku. Turystów przyciąga ciekawa przeszłość miasta. Zwiedzający z chęcią odwiedzają Zamek Królewski położony malowniczo na wzgórzu nad Czarną Przemszą, który jest niezaprzeczalnym symbolem Będzina. Sporym zainteresowaniem cieszą się podziemia wzgórza zamkowego, Pałac Mieroszewskich oraz zabytki kultury żydowskiej. Z drugiej strony entuzjaści sportu mogą realizować tu swoje pasje korzystając z bardzo bogatej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej takiej jak skatepark, boiska do siatkówki plażowej, pumptrack czy lodowisko. Szczególnie lubianym przez mieszkańców miejscem na mapie Będzina, którego nie ma w innych miastach, jest plaża miejska z bogatym zapleczem rekreacyjno-gastronomicznym – miejsce oblegane zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych. Charakterystycznym punktem miasta jest też Góra Św. Doroty z usytuowanym na szczycie zabytkowym kościółkiem. Nazywana Zagłębiowskim Olimpem – jedno z najwyższych wzniesień Wyżyny Śląskiej będące ciekawym punktem widokowym, z którego widać panoramę Zagłębia i Śląska.

Czy pozyskują Państwo środki z zewnątrz na rozwój miasta?

Głównym źródłem finansowego wsparcia dla inwestycji miejskich są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programów Operacyjnych zarządzanych na poziomie krajowym. Poza unijnymi dotacjami, staramy się pozyskiwać pieniądze z różnych funduszy krajowych i zagranicznych.

Wartość pozyskanego dofinansowania dla Będzina od 2014 roku wyniosła 45 mln złotych, w tym ze środków UE pozyskano dofinansowanie w wysokości 37,7 mln złotych, z innych funduszy, w tym środków krajowych dofinansowanie na kwotę ponad 7,3 mln zł.

Najważniejsze przedsięwzięcia i wartość pozyskanego dofinansowania obejmują: termomodernizacje placówek oświatowych (6,2 mln zł), rewitalizację parków miejskich (10,9 mln zł), rewitalizację przestrzeni miejskiej (7,6 mln), infrastrukturę drogową (3,9 mln zł), budowę kanalizacji sanitarnej (8,2 mln zł), renowację zamku (1,3 mln zł), opiekę żłobkową i edukację przedszkolną (0,8 mln zł), edukację szkolną (2,5 mln zł), infrastrukturę sportową (0,5 mln zł), e-usługi (1,2 mln zł) oraz usługi społeczne (1,9 mln złotych).

Dodatkową możliwość dofinansowywania zadań inwestycyjnych dało samorządom utworzenie Metropolii Śląsko-Zagłebiowskiej. Wnioski aplikacyjne można składać w ramach Funduszu Solidarności, który został uruchomiony na początku 2018 roku. Otrzymane dofinansowanie na zadania inwestycyjne złożone przez Miasto Będzin w ramach Funduszu Solidarności wyniosło 5 111 963,00 zł, a inwestycje, które otrzymały wsparcie dotyczyły: prac konserwatorskich i renowacyjnych na zamku w Będzinie, rozwoju komunikacji rowerowej w Będzinie, budowy strefy rekreacji na Brzozowicy, zagospodarowania bulwarów nad Czarną Przemszą, termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 12, termomodernizacji SP nr 1 oraz PM nr 13 oraz wymiany wiat przystankowych.

Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnim czasie?

Ogromną popularnością cieszy się plaża miejska – nasza flagowa inwestycja rekreacyjna, która od razu stała się hitem zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i okolicznych miejscowości ! W rejonie nadrzecznym Brzozowica w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w 2018 roku powstała przestrzeń rekreacyjna, gdzie każdy może wypocząć w upalne dni – poopalać się, pograć w plażową siatkówkę, skorzystać z dostępnych leżaków czy hamaków, a przy okazji zjeść lody, poćwiczyć na siłowni czy pospacerować wzdłuż rzeki – plaża to kumulacja wszystkiego, z czym kojarzy się lato. W zeszłym roku w lipcu uruchomiliśmy na plaży fontannę, a w kolejnym etapie prac na plaży powstanie odkryty basen, na który z niecierpliwością wszyscy czekają.

W ramach kolejnych inwestycji rekreacyjnych, a nawet prozdrowotnych, planujemy budowę w Będzinie trzech tężni solankowych. Pierwsza już powstała w parku Syberka, tuż obok miejsca, gdzie odbywają się dni miasta, zakończenie lata i inne duże imprezy, które przyciągają mieszkańców regionu. Kolejne powstaną właśnie na plaży miejskiej i na osiedlu Warpie, gdzie z powodzeniem od kilku lat funkcjonuje wodny plac zabaw.

Zrewitalizowane bulwary nad Czarną Przemszą na wiosnę, kiedy teren się zazieleni, będą cieszyć mieszkańców naszego miasta nową infrastrukturą i ciekawą aranżacją otoczenia. Powstało tu prawdziwe forum miejskie z przestrzenią do biesiadowania i punktami gastronomicznymi, strefą rekreacyjno-sportową, siłownią terenową i ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz miejscami do wypoczynku nad wodą – drewnianymi ławkami i szezlongami. Zatoka teatralna wraz z dwiema widowniami plenerowymi oraz przystań wodna będą dopełnieniem tego ciekawego punktu na rekreacyjnej mapie Będzina.

Jedną z większych inwestycji w Będzinie jest budowa hali widowiskowo-sportowej na 2500 osób. W nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiekcie będą organizowane atrakcyjne imprezy sportowe, wystawiennicze i kulturalne. Na pewno jednym z ciekawszych wydarzeń będą mecze siatkówki MKS’u Będzin – drużyny PlusLigi.

Jakie korzyści niesie promocja w polskich mediach?

Kampanie promocyjne w mass mediach pozwalają efektownie zaprezentować i wypromować miasto. Dzięki nim można nie tylko zamieszczać ważne informacje dla mieszkańców oraz umacniać stosunki z nimi, ale także informować o ciekawych wydarzeniach i atrakcjach dla turystów oraz przyciągnąć do miasta inwestorów.

Z czego mieszkańcy Będzina mogą być najbardziej dumni?

Mieszkańcy są dumni, że Będzin dynamicznie zmienia swój wizerunek. Z miasta, które jeszcze kilka lat temu nie miało się czym pochwalić, przeobraziło się w przyjazne, wygodne miejsce do życia, pracy i wypoczynku. Na pierwszy plan wysuwają się liczne inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną – w mieście funkcjonują nowoczesne place zabaw, Strefy Aktywności Rodzinnej, lodowisko, skatepark, boiska do siatkowej piłki plażowej, wodny plac zabaw dla najmłodszych, pumptrack (bezpieczny tor treningowy dla pasjonatów dwóch kółek), bawialnia miejska oraz plaża miejska nad Czarną Przemszą. Zrealizowano również liczne inwestycje, które podnoszą poziom bezpieczeństwa w mieście: modernizacje ulic i remonty chodników, nowe lampy oświetlenia ulicznego, rozbudowa monitoringu, montaż tzw. linii wibracyjnych i wprowadzanie ograniczeń prędkości. Wiele budynków mieszkalnych oraz placówek oświatowych przeszło termomodernizacje. Tak ogromna zmiana wizerunku miasta, jaka dokonała się w ostatnim dziesięcioleciu buduje poczucie przynależności.

Jakie działania prowadzone są z zakresu ochrony środowiska?

Ochrona przyrody jest bardzo ważna przede wszystkim dla człowieka. Bez troski o nią nasze środowisko może ulegać stopniowo degradacji, co ostatecznie może prowadzić do problemów z uzyskaniem dobrej jakości pożywienia i wody, a więc elementów, które są nam do życia niezbędne. Realizujemy dużo przedsięwzięć proekologicznych w tym: termomodernizacje placówek oświatowych czy budynków mieszkalnych, akcje zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do demontażu, likwidacji i utylizacji azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Wykorzystując odnawialne źródła energii, na dachu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zamontowano instalację fotowoltaiczną, która produkuje energię na pokrycie potrzeb energetycznych książnicy. Na bieżąco prowadzone są konsultacje z zarządcami nieruchomości wielolokalowych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. Ekologia to sfera niezwykle ważna w mieście, dlatego władze czynnie włączają się w walkę ze smogiem – mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła węglowego centralnego ogrzewania, czyli tzw. pieca „kopciucha” na te bardziej ekologiczne.

Czym jest dla Państwa nominacja do nagrody „Lider Gospodarki Regionalnej”?

Jest to dla nas nagroda za wszystkie dotychczasowe starania i wytężoną pracę włożoną w zmianę wizerunku Będzina w ostatnich latach. Wyraz docenienia Będzina jako prężnego samorządu dbającego o swoich mieszkańców i motywacja do dalszej pracy na rzecz podnoszenia jakości ich życia.

Co Państwa zdaniem zapewnia rozwój gospodarczy miasta?

Będzin jest atrakcyjny pod względem możliwości inwestycyjnych, którego historia od wielu dziesięcioleci nierozerwalnie łączy się z gospodarką i przemysłem. Możliwości i warunki rozwoju miasta wynikają w dużym stopniu z położenia geograficznego, tempa przemian rynkowych i utrwalania nowego profilu gospodarczego. Wschodnia część województwa śląskiego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej (ponad 3,5 mln mieszkańców) stanowi duży oraz bogaty rynek zbytu dla lokalnych producentów. Ponadto, korzystne jest położenie względem głównych szlaków transportowych (drogowych i kolejowych) oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (odległość około 20 km), który pod względem natężenia ruchu pasażerskiego zajmuje 3. miejsce wśród 11 polskich lotnisk komunikacyjnych, zaraz za Warszawą – Okęciem oraz Krakowem – Balicami.

Istotnym czynnikiem atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestycji prywatnych (w tym kapitału zagranicznego) uznać trzeba także odległość od największego węzła komunikacyjnego w Polsce, jaki tworzy stolica województwa śląskiego – Katowice razem z pozostałymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W gospodarce miasta dominują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zarejestrowanych jest około 6,6 tys. podmiotów gospodarczych, z których ponad 98% zalicza się do sektora MSP. Poza lokalnymi przedsiębiorstwami w Będzinie od lat inwestują liczni zewnętrzni inwestorzy (Ahold Polska Sp. z o.o., Black Red White S.A., Johnson Electric Poland, Centrostal Będzin S.A., Kreisel Sp. z o.o., Prologis Park Będzin II), których przyciągnęła i nadal przyciąga bogata oferta terenów inwestycyjnych.

Jakie są Państwa plany na rok 2020?

W 2020 roku będziemy kłaść nacisk na finalizowanie rozpoczętych już i zaplanowanych wcześniej prac. Nabrała rozpędu budowa nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej na 2500 miejsc w centrum miasta.Prowadzone będą także dalsze inwestycje w placówkach oświatowych, planujemy na przykład przenieść do budynku zlikwidowanego Gimnazjum nr 1 dotychczasowe pięciooddziałowe Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Zawale 7. Na parterze dawnego gimnazjum planuje się także utworzyć nowy żłobek dla ponad 60 dzieci. Dbałość o tereny zielone jest kolejnym z naszych priorytetów, dlatego kontynuowane będzie zagospodarowanie parków i tworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.

Zamierzamy wprowadzić duże zmiany w grodzieckim Parku Rozkówka, gdzie zostanie przebudowany amfiteatr, powstaną obiekty sportowe, parkingi, nowe ścieżki spacerowe, edukacyjne place zabaw oraz przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Planujemy też zrewitalizować wieżę ciśnień w Grodźcu, nadając jej nowe funkcje, a także zagospodarować teren wokół niej.

Jakie atrakcje zapewniacie Państwo dla najmłodszych?

Na przestrzeni ostatnich lat powstało w Będzinie wiele ciekawych miejsc rekreacyjno-sportowych, które cieszą najmłodszych mieszkańców – począwszy od licznych placów zabaw, Stref Aktywności Rodzinnej i skateparku, poprzez wodny plac zabaw, bawialnię i pumptrack, czyli rowerowy plac zabaw, aż po funkcjonujące w zimę lodowisko. Z myślą o dzieciach organizowane są w mieście różnorodne imprezy takie jak np. festyny wakacyjne w każdej dzielnicy, Dzień Dziecka w parku Syberka czy Będzińskie Mikołajki, niezwykłą atrakcją dla najmłodszych jest też Będzińska Szopka Bożonarodzeniowa na wzgórzu zamkowym czy Zagajnik Wielkanocny z żywymi zwierzętami.

Od 2014 roku w mieście działa Będzińska Akademia Małego Odkrywcy. BAMO to projekt mający na celu rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 7-12 lat oraz przekazanie im w atrakcyjny sposób wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Tematyka zajęć i warsztatów znacznie wykracza poza obszar edukacji szkolnej, a prowadzącymi są naukowcy i osoby o stosownych kwalifikacjach. Młodzi odkrywcy spędzają czas w niebanalny, ciekawy sposób, a przy tym poznają tajniki chemii, astrofizyki, robotyki czy matematyki. Zajęcia odbywają w soboty w godzinach dopołudniowych. Wszystkie zajęcia dla członków BAMO są bezpłatne.

W Będzinie ma swoja siedzibę Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana założony przez swojego patrona w 1945 roku. Dzięki Dormanowi teatr przez lata uchodził za jedną z najbardziej awangardowych scen polskich dla dzieci i młodzieży oraz jedną z najlepszych scen dziecięcych w kraju i na świecie.

W 2012 roku w TDZ zainaugurowała działalność Baby Scena, której przeznaczeniem jest prezentacja przedstawień dla tzw. najmłodszych dzieci od 6. miesiąca życia do 5 lat. Zarówno treść, kostiumy, scenografia, muzyka oraz aktorstwo przedstawienia na Baby Scenie są przystosowane do percepcji małych widzów, a stworzona na scenie kameralna przestrzeń daje poczucie bezpieczeństwa. Inicjatywa ta pozwala na obcowanie z teatrem dzieciom od najmłodszych lat. W 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Małej Sceny Teatru na dworcu PKP Będzin Miasto, gdzie są wystawiane spektakle „baby sceny” oraz spektakle dla młodzieży (14+) i dorosłych. Funkcjonuje ona również jako przestrzeń do prowadzenia warsztatów, spotkań, działań artystycznych i innych wydarzeń.

Z jakimi wyzwaniami zmagają się Państwo na co dzień?

Mamy ambitne plany, które będziemy realizować w miarę możliwości. Niestety, znaczna część zobowiązań rządu – tych wyborczych oraz tych składanych w trakcie kadencji – jest przerzucana na barki samorządu, co skutkuje wieloma ograniczeniami i mówiąc wprost – wstrzymaniem rozwoju gminnych inwestycji.

-Augustyna Szczepańczyk