26 października 2020

Spółdzielnia, która poważnie traktuje sprawy swoich mieszkańców

SONY DSC

Spółdzielniom mieszkaniowym niepotrzebnie „pomaga się” na siłę, wielokrotnie zmieniając w ostatnich latach prawo. Zmiany te często następowały bez konsultacji z zainteresowanymi. Spółdzielnie pomimo to od latsame sobie świetnie radzą. Solidna strategia zarządzania zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfort życia, a tym może poszczycić się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stawki” z Warszawy.

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce były i są nieporównywalne w stosunku do innych społeczeństw, bowiem w wyniku działań wojennych społeczeństwo polskie poniosło ogromne straty, co skutkowało w następnych okresach podejmowanymi próbami ich sukcesywnego zaspokajania. Analizując cel i idee powstawania spółdzielczości mieszkaniowej, należy podkreślić dobrowolność zrzeszania się oraz wspólny cel (nie tylko związany z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych), który winien przyświecać członkom spółdzielni. Warunkiem koniecznym rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej jest swobodne dysponowanie przez członków ich prywatnym majątkiem spółdzielczym i nieskrępowana interwencją państwa wewnętrzna samoregulacja.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stawki” w tym roku obchodzi 30-lecie powstania. Mieści się na warszawskim Muranowie, zajmuje powierzchnię ponad 6 ha, na której mieści się 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilon usługowo-handlowo-biurowy oraz parkingi naziemne na 400 miejsc postojowych. Jako jedna z niewielu warszawskich spółdzielni może pochwalić się dużą ilością zadbanej zieleni. Całość jest ogrodzona i oświetlona, wyposażona w system kontroli dostępu, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie nawet nocą.

Ważne jest nie tylko atrakcyjne położenie, dobre skomunikowanie, bliskość najważniejszych usług czy zaopatrzenia, ale przede wszystkim kreowanie jak najlepszych warunków życia: dbałość o stan techniczny nieruchomości, ich sukcesywne unowocześnianie i modernizowanie, estetykę otoczenia, zieleń i małą architekturę. Choć obecnie działalność zarządu skupia się na remontach istniejących zasobów, to nie wykluczona jest realizacja nowych inwestycji w przyszłości. Wyróżnia nas bogata infrastruktura, dbałość o każdy detal naszych budynków i ich otoczenia – mówi  Beata Zmysłowska prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Stawki”.

-Augustyna Szczepańczyk