13 kwietnia 2021

Recepta na sukces i bezpieczeństwo

Grypa była i jest jednym z podstawowych priorytetów zdrowia publicznego. Jest zaliczana do najpowszechniej występujących chorób wirusowych na świecie, a wciąż niewiele osób wie, że za tę chorobę odpowiedzialne mogą być, aż trzy typy tego wirusa: A, B i C. Wirus grypy typu A jest najgroźniejszy, może powodować epidemie i pandemie grypy.

Mgr Ewelina Hallmann prowadzi projekt pt. „Molekularne determinanty lekooporności szczepów wirusa grypy, wywołujących zakażenia u ludzi w różnych sezonach epidemicznych w Polsce”. Ze względu na lekooporność krążących w ostatnich latach wirusów grypy typu A, nie należy stosować blokerów kanałów jonowych, czyli inhibitorów białka M2 – amantadyny i rymantadyny. W naszym kraju lekiem z wyboru pozostaje oseltamiwir oraz jego generyki, jako jedynie dostępne inhibitory neuraminidazy.

Obecnie zajmuję się badaniami nad określeniem poziomu lekooporności wirusów grypy w Polsce u dzieci i dorosłych, a także wskazaniem najczęściej występujących mutacji warunkujących oporność na leki w genie neuraminidazy.

W porównaniu z innymi krajami biorącymi udział w Globalnym Nadzorze nad Grypą (GISRS – Global Influenza Surveillance and Response System), w Polsce nie były prowadzone tego typu badania. Mogą one wzbogacić wiedzę klinicystów, przyczyniając się do skuteczności leczenia chorych. Poza tym przeprowadzone analizy wskażą kierunek dalszych badań i możliwości zgłębiania zagadnienia w aspekcie zdrowia publicznego oraz prac nad nowymi lekami. Ponadto możliwe będzie polepszenie oceny sytuacji wirusologiczno-epidemiologicznej, umożliwiające sprawniejsze działanie w przypadku wystąpienia pandemii grypy.

rptoz

Prowadzenie projektu, wiąże się z wieloma wyzwaniami. W życiu potrzebna jest równowaga. Uważam, że wszystko jest kwestią chęci i organizacji czasu. Nie wyobrażam sobie życia bez rodziny, ale też bardzo lubię swoją pracę, pasjonuję się nią. Myślę, że naukowiec to charakter, nie zawód. Bez względu na to, czy jest się w murach instytutu, czy na placu zabaw z dzieckiem, pewna ciekawość ludzi i zjawisk pozostaje – mówi mgr Ewelina Hallmann.

Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 40-70% szczepionych osób, w zależności od patogenności wirusa w sezonie oraz grupy osób szczepionych. Zapewniają wysoką ochronę przed powikłaniami pogrypowymi. Szczepionki przeciw grypie mogą być podane każdemu już od 6 miesiąca życia (w zależności od rodzaju szczepionki), o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Należy jednak pamiętać, że wirusy mutują, co wynika ze struktury ich genomu.

Maseczki (osłony ust i nosa), dystans społeczny, dezynfekcja są jednymi z najbardziej skutecznych środków zabezpieczających nas zarówno przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jak i grypy, ponieważ drogi transmisji obu wirusów są takie same.

Eksperci przewidują, że w tym sezonie epidemicznym infekcji spowodowanych wirusem grypy będzie mniej niż w ubiegłych sezonach, co można już teraz zaobserwować w danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ze względu na mniejszą zgłaszalność pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu i wynikający z tego brak raportowania danych do Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Prawdopodobnie ma na to wpływ panująca sytuacja epidemiologiczna na całym świecie związana ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Ostatnio silnie zaznacza się trend współpracy naukowców z przedsiębiorcami, dzięki temu nauka jest użyteczna, nie pozostaje jedynie w strefie laboratoryjnej. Komercjalizacja uzyskanych wyników badań, wymaga jednak pewnej znajomości zagadnień prawno-administracyjnych, jak również umiejętności współpracy z otoczeniem biznesowym – dodaje naukowiec.

-Augustyna Szczepańczyk