15 stycznia 2021

Przyszłość to innowacje

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej od pewnego czasu zaobserwować można rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania biznesem zorientowanym na szeroko rozumiane interesy społeczne i ekologiczne. Rozmowa z Panią Magdaleną Drac-Tatoń -właścicielką firmy MEGMAR.

Coraz więcej słyszy się o tym, jak ważna jest ekologia, czy w Państwa branży widoczne są już jakieś zmiany w mentalności konsumentów ?

W mentalności konsumentów, społeczeństwa, w mentalności związanego z chemią i przemysłem środowiska. To wzajemne napędzające się koła zamachowe. Klienci indywidualni poszukują ekologicznych produktów, producenci przemysłowi poszukują sposobów na zdobycie klientów indywidualnych, przyciągając ich między innymi deklaracją ekologicznej produkcji.

Co świadczy o Państwa konkurencyjności?

Wychodzimy naprzeciw potrzeb klientów. Działamy w niszy innowacyjnych produktów chemicznych. Oferowane produkty mają dużą efektywność ekonomiczną oraz są tworzone z uwzględnieniem najwyższych standardów i wymagań obowiązujących obecnie w sferze ekologii i ochrony środowiska.

Oferta firmy jest szeroka. Megmar, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, opracowała antyodory pochodzenia biologicznego do zwalczania nieprzyjemnych zapachów ze ścieków. Czy planują Państwo produkcję kolejnych preparatów ?

Naszym priorytetem będzie nadal tworzenie produktów dla przemysłu zapewniających możliwość podnoszenia standardów ekologicznych, na przykład poprzez stosowanie się do zasad circular economy, ekonomii opartej na maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów oraz przekształcania „odpadów” w cenne w różnorodnych procesach technologicznych i produkcyjnych komponenty. Dlatego między innymi prowadzimy badania, których celem jest opracowanie technologii, pozwalającej na wykorzystanie popiołów lotnych jako prekursora do syntezy nowych materiałów oraz stworzenie innowacyjnych produktów o zwiększonych właściwościach, np. sorpcyjnych. Liczymy, że uda nam się wykorzystać popiół np. do oczyszczania gazów odlotowych ze spalania węgla.

Co jest silną stroną firmy Megmar i sprawia, że oferowane produkty są rozpoznawalne również na rynku zagranicznym ?

Megmar posiada w swojej ofercie innowacyjne produkty, które mogą być wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu – od zakładów ciepłowniczych, górniczych, petrochemicznych, hutniczych, papierniczych, meblarskich oraz motoryzacyjnych, aż po energetyczne. To one stanowią atuty, które mają wymiar uniwersalny, dlatego nawiązywanie kontaktów zagranicznych jest dla nas ciekawym wyzwaniem, pozwalającym się nam rozwijać.

-Augustyna Szczepańczyk