19 września 2020

Pomysły, które zarabiają. Droga do sukcesu

Pan dr n.med. Karol Majewski – specjalista mikrobiologii klinicznej, naukowiec, biznesmen, założyciel Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical w Łodzi dokonał światowego odkrycia w diagnozowaniu gruźlicy, wykorzystując metodologię spektrometrii mas. Projekt jest na etapie zgłoszenia do urzędu patentowego.

Gruźlica – czy jest się czego bać ?

Gruźlica jest ciężką chorobą wywoływaną przez bakterię nazywaną prątkiem gruźlicy. Jest to choroba znana od dawna, zakaźna i zaraźliwa. Pierwsze objawy są niecharakterystyczne, przypominają klasyczne zapalenie dolnych dróg oddechowych, ale choroba może zaatakować praktycznie każdy narząd lub wiele z nich jednocześnie (postać rozsiana). Chory rozsiewa prątki wraz z wydzieliną dróg oddechowych, zwłaszcza w czasie kaszlu, śmiechu, krzyku lecz również podczas mówienia. Odsetek zachorowalności w Polsce jest nadal bardzo wysoki, w 2017 r. odnotowano 5787 zachorowań czyli 15,1 na 100 tys. mieszkańców – to nadal więcej niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej. Dla porównania w Wielkiej Brytanii choruje ponad 20 osób na 100 tys. obywateli, a na Ukrainie liczba ta wynosi około 220 osób na 100 tys. zamieszkałych. Wśród Polaków największą zapadalność odnotowano u osób powyżej 44. roku życia. Na gruźlicę umiera w Polsce 3 razy więcej mężczyzn niż kobiet.

W wielu krajach wprowadzono obowiązek leczenia gruźlicy ale niestety w wielu regionach świata sytuacja nadal jest tragiczna, a gruźlica wciąż stanowi olbrzymi problem zdrowotny, zabijając rocznie nawet 2 mln ludzi.

Należy pamiętać, że szczepionka przeciwko prątkowi gruźlicy, którą podaje się już w pierwszym dniu życia dziecka nie jest skuteczna w 100%. Ochrona prawdopodobnie utrzymuje się co najmniej przez 15—20 lat, a podawanie dodatkowych dawek nie zwiększa już skuteczności szczepienia. Warto ją stosować, lecz nie jest ona złotym środkiem.

Innowacja w diagnostyce

Zespół dr Karola Majewskiego stworzył metodę szybkiej diagnostyki gruźlicy, która pozwala na natychmiastowe wprowadzenie celowanego leczenia. Czas potrzebny na potwierdzenie zakażenia został skrócony z 21 dni do 24h. Jest to światowe odkrycie tym bardziej, że kolejnym problemem w wielu regionach świata stały się szczepy gruźlicy oporne na wiele leków przeciwprątkowych. Odpowiednio szybkie rozpoznanie przyczynia się do poprawy skuteczności leczenia.

Projekt „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz” opiera się na obecności w ścianie komórkowej bakterii z rodziny Mycobacteriaceaedo której należy prątek gruźlicy, kwasów mykolowych. Dzięki temu rozwiązaniu osiągnięto z góry założony cel w postaci innowacyjnej metody wykrywania prątków gruźlicy oraz mykobakterii z grupy MOTT bezpośrednio z materiału klinicznego.

Obecnie gruźlica jest chorobą uleczalną, jedynie w przypadkach nieleczonych prowadzi do poważnych zmian chorobowych, a nawet zgonu. W każdej populacji prątków znajdują się bakterie oporne na niektóre z powszechnie stosowanych leków. Dlatego skuteczne leczenie powinno zawierać kilka leków. Przerwanie leczenia, zbyt krótkie leczenie lub zastosowanie niedostatecznej liczby leków powoduje, że przeżyją bakterie najbardziej oporne na leki. Początkowo objawy choroby mogą ustąpić, ale jeżeli chory przerwie leczenie za wcześnie, gruźlica nawróci, ponieważ rozmnożą się te wyselekcjonowane, oporne na leczenie prątki. W takiej sytuacji terapia może być dużo trudniejsza. Czasami leczenie gruźlicy trwa nawet 2 lata.

Korzyści finansowe i biznesowe

Ze względu na to, iż gruźlica jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi chorób zakaźnych, skrócenie czasu diagnozowania stanowi olbrzymi przełom w jej leczeniu. Światowa organizacja zdrowia (WHO) dała sobie za cel, aby przyspieszyć rozwój nowych szczepionek, diagnostyki oraz leków mających leczyć chorobę do 2030r.

W co inwestować pieniądze, gdy w bankach średnie oprocentowanie lokaty wychodzi na przysłowiowe zero, gdy dodamy inflację?

Sposobów na inwestowanie pieniędzy jest całe mnóstwo. Jedne są mniej ryzykowne inne bardziej. Jak wynika z analizy rynku medycznego zawartej w książce „Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna”, sektor medyczny jest obecnie światowym liderem inwestycji w badania i rozwój. – Przychody liderów przemysłu farmaceutycznego porównywalne są z przychodami największych firm technologicznych, jak choćby Apple’a gdzie kształtują się na poziomie 260 mld dolarów – podkreśla dr Waldemar Karpa, ekspert w dziedzinie ekonomii i zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, który podczas pracy nad książką przeanalizował wiele badań.

Podsumowując – chociaż w skali świata gruźlica dotyka najbiedniejsze grupy ludzi, to obecnie z powodu wyżej wymienionych przyczyn przestała być tylko chorobą biednych i osób z marginesu społecznego. Każdy człowiek, niezależnie od statusu społecznego, może zachorować na gruźlicę. Najbardziej jednak podatne na jej atak są dzieci pomiędzy 5. a 15. rokiem życia, osoby powyżej 65 lat, niedożywione (także z powodu częstego stosowania diet odchudzających), palacze, a także osoby nadużywające alkoholu oraz narkomani. Mimo że gruźlica jest w dzisiejszych czasach uleczalna, w 2006r. z jej powodu w Polsce zmarło 739 osób. Stanowi to jedynie 0,2% ogólnej liczby zgonów, natomiast aż 31,5% zgonów zarejestrowanych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych. Choć wydawało się, że gruźlica została już pokonana, od pewnego czasu znów rośnie liczba nowych przypadków choroby.

-Augustyna Szczepańczyk