28 lutego 2021

Polscy naukowcy tworzą innowacyjne technologie na światowym poziomie

Politechnikę Łódzką można śmiało nazwać uczelnią  wynalazców. Naukowiec nigdy nie wychodzi z pracy, realizuje bowiem swoją pasję. Droga, którą kroczy nie jest prosta i gładka, natomiast radość i duma płynąca z sukcesów rekompensują wszelkie trudy. Wywiad z prof. dr hab. inż. Dariuszem Bielińskim, który został nominowany do nagrody Ambasador Innowacyjności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

Na czym polega realizowany przez Państwa projekt?

Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje nr 8 obecnej perspektywy unijnej: Wielofunkcyjne Materiały i Kompozyty o Zaawansowanych Właściwościach. Polega na współpracy Politechniki Łódzkiej (Lider) z Instytutem Włókiennictwa – Sieć Łukasiewicz i Firmą Pietrucha (odbiorca finalnego rozwiązania) przy opracowaniu technologii lekkich, hybrydowych kompozytów o osnowie polimerowej, wzmacnianych strukturami włóknistymi. Powstałe grodzice winylowe mają osiągnąć zwiększoną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do produktów dostępnych aktualnie na rynku, co umożliwi wykonanie estetycznych ścian oporowych do wysokości 3 metrów ponad grunt. 

Dlaczego można powiedzieć, że nowy produkt jest inteligentny?

Nowo opracowane rozwiązanie technologiczne wyróżnia się nie tylko zwiększoną wytrzymałością, ale także wyposażeniem grodzic w światłowodowy system monitoringu naprężeń wewnętrznych. Umożliwi on ocenę “in situ” stanu wytężenia ścian oporowych, pozwalając na ich efektywniejszą eksploatację. Jest to rozwiązanie nie spotykane nigdzie indziej na świecie!

Jakie są dodatkowe atuty nowego wyrobu?

Nowy produkt jest znacznie lżejszy od swoich stalowych odpowiedników, co przekłada się na łatwiejszy transport i tańszy montaż ścian oporowych. Przewiduje się, że znajdzie zastosowanie w realizacji szeregu inwestycji budowlanych i drogowych, takich jak brzegi kanałów i zbiorników retencyjnych, ściany oporowe, czy podwyższenia korony wałów przeciwpowodziowych i nasypów drogowych.

Jakie jednostki pracują przy projekcie, jakie są ich zadania?

Politechnika Łódzka odpowiada za dwie części projektu: poprawę właściwości wytrzymałościowych i system monitorowania stanu technicznego podczas użytkowania grodzin. Instytut Włókiennictwa – Sieć Łukasiewicz opracowuje i dostarcza wytworzone specjalnie na potrzeby projektu struktury włókniste stanowiące element wzmocnienia, natomiast partner przemysłowy – S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem technologii grodzic winylowych na bazie PVC, które są wzmacniane strukturami włóknistymi i wdrożeniem rozwiązania na rynek w ramach swojej oferty. 

Skąd wziął się pomysł na stworzenie projektu?

Z inicjatywą wystąpiła Firma Pietrucha, producent standardowych grodzic winylowych, która chce wprowadzić na rynek globalny nowy, konkurencyjny produkt. Głównym impulsem wzrostu produktywności są innowacje oparte na solidnym fundamencie. Wynalazczość jest istotnym ogniwem w poprawie wydajności i wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w obecnych czasach intensywnych zmian technologicznych. Wspólnie z PŁ i IW-SŁ, z którymi współpracuje już od blisko 10 lat, w oparciu o ich doświadczenie naukowe i własną praktykę technologiczną, opracowano wniosek, który znalazł uznanie w ocenie NCBiR i uzyskał finansowanie w konkursie POIR, ogłoszonym przez NCBiR.

Jakie są Pana plany na przyszłość?

Podjęliśmy ostatnio współpracę z firmami Indigo-Nails, Rubber Sanok Company, K-Flex i Lubawa S.A., która pomimo pandemii nabiera rozpędu. W nowe projekt zaangażowani są przede wszystkim moi młodsi współpracownicy. Staram się jednak, aby i nasi najzdolniejsi studenci i doktoranci, pracując w ramach koła naukowego czy realizujący prace dyplomowe brali w nim udział. Chciałbym, aby oprócz wiedzy teoretycznej zetknęli się oni również z praktyką. Przeszkadza nam w tym pandemia i związane z nią obostrzenia, ale mam nadzieję, że uda się wyjść poza spotkania on-line i zweryfikować wyniki prac laboratoryjnych w warunkach przemysłowych. 

Aktualnie jestem promotorem 4 tzw. doktoratów wdrożeniowych, realizowanych w przedsiębiorstwach, a dotyczących innowacji technologicznych, które mają zostać wdrożone w ich praktyce przemysłowej. Na nich przede wszystkim zamierzam się skoncentrować w najbliższej perspektywie. 

Został Pan nominowany do nagrody “Ambasador Innowacyjności”, jak ważne jest dla Pana to wyróżnienie?

W związku z tym, iż współpracuję z przemysłem od wielu lat, mam na swoim koncie wiele wyróżnień, medali m. in.  na międzynarodowych i krajowych targach wynalazków czy nagrodę “Łódzkie Eureka”, którą szczególnie sobie cenię. Wszystkie gratyfikacje uzyskałem pracując w zespole naukowym, złożonym z młodych, zdolnych naukowców, którym mam przyjemność kierować.

Redakcja Panorama Gospodarcza serdecznie gratuluje Prof. Dariuszowi Bielińskiemu nominacji, potwierdzającej jego nieprzeciętne osiągnięcia w obszarze badań o charakterze aplikacyjnym.

– Augustyna Szczepańczyk