5 października 2023

Poddębickie Centrum Zdrowia na światowym poziomie

Poddębickie Centum Zdrowia jest jednym z najlepszych w Polsce ośrodków leczenia nowotworów. Na sukces składa się wiele czynników m.in.: innowacyjne zaplecze technologiczne, odpowiednio wykwalifikowana kadra i personel medyczny. Do szpitala przyjeżdżają pacjenci z całej polski, aby leczyć się kompleksowo i mieć dostęp do różnych świadczeń w jednym miejscu. O tym jak mądrze zarządzać szpitalem rozmawiamy z prof. dr. hab. Janem Krakowiakiem, prezesem Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dumą jest onkologia

W wojewódzkim rankingu oceniającym działalność placówek Poddębickie Centrum Zdrowia zajęło 5 miejsce. Brały w nim udział wszystkie szpitale kliniczne, resortowe i ministerialne.

Pacjenci mogą liczyć na pomoc w zakresie chirurgii onkologicznej, chemioterapii, onkologii klinicznej, ginekologicznej czy urologicznej. Leczenie ma różny przebieg, w zależności od stwierdzonego schorzenia. W każdym przypadku onkolog dokładnie planuje terapię leczniczą, farmakologiczną, chemioterapeutyczną lub radiologiczną – Jesteśmy jednym z najlepszych w Polsce ośrodków leczenia nowotworów – mówi Prof. dr hab. Jan Krakowiak.

Do kompleksowego leczenia chorób nowotworowych brakuje radioterapii, dla której posiadają już gotową bazę łożkową i niezbędną infrastrukturę. Potrzebują wyposażyć szpital w aparaturę medyczną akselatory i tomograf. Serce ściska, że w takim ośrodku nie prowadzi się leczenia radiologicznego, a w województwie łodzkim funkcjonuje tylko jedna taka placówka.

Szpital posiada własną kuchnię, która serwuje posiłki bardzo smaczne i indywidualnie dopasowane do potrzeb chorych. Dla pacjentów onkologicznych opracowana jest specjalna dieta składająca się z pięciu odpowiednio zbilansowanych posiłków oraz świeżo wyciskanych soków owocowo-warzywnych.

Poddębickie Centrum Zdrowia wyróżnia struktura organizacyjna. Nie powinniśmy bać się decentralizacji. Zarówno ordynator jak i pielęgniarka oddziałowa czują się faktycznymi kierownikami odziału. Dzięki temu poziom świadczonych usług jest na najwyższym poziomie, a satyskakcja pacjentów to coś, na czym najbardziej nam zależy – mówi prof. dr hab. Jan Krakowiak.

Na terenie Szpitala znajdują się basen, siłownia i sauna. Nowoczesne technologie umożliwiają czerpanie źródeł ciepła i energii z sił natury. Energia geotermiczna zabezpiecza potrzeby szpitala w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody i rehabilitacji opartej na leczeniu pacjentów wodą geotermalną (balneologia) – jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce.

Wyzwania z jakimi mierzy się polski system ochrony zdrowia

Należałoby zmniejszyć ilość szpitali, które powinny działać dłużej w układzie zmianowym. Jeśli szpitale funkcjonują blisko siebie, na małym terenie i mają identyczny profil działalności, to muszą konkurować o kontrakt, kadry i samych pacjentów.

Plany na przyszłość

W Gminie Poddębice już za kilka miesięcy zostanie otwarte unikalne Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji z wykorzystaniem wód geotermalnych.

Woda wydobywana jest z głębokości 2101 m. Temperatura wody mierzona na powierzchni wynosi 71 °C, natomiast całkowita jej mineralizacja to 423 mg/l.

Warto wspomnieć, że w skład kompleksu wchodzi zespół rehabilitacji, składający się z sal zajęć ruchowych, pomieszczeń masażu i gabinetu lekarskiego. Obiekt kompleksowo będzie realizował ideę przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym.

Po zakończeniu leczenia pacjent często nie wie, jak się poruszać w nowych dla niego realiach. Powyższa inwestycja sprawi, że Poddębickie Centrum Zdrowia poszerzy swoje usługi rehabilitacyjne. Dodatkowo szpital stara się o uzyskanie jeszcze jednego obiektu, który preznaczy na bazę hotelową.

-Augustyna Szczepańczyk