26 października 2020

Nowoczesna technologia w ekologii

Nawożenie jest konieczne niemal we wszystkich rodzajach gleby. Nawet te najbardziej zasobne z biegiem czasu jałowieją i potrzebują zasilenia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. działa w szerokim zakresie usług, nie tylko doprowadza wodę i odprowadza ścieki, ale również zajmuję się odprowadzaniem wody deszczowej, produkowaniem energii elektrycznej i cieplnej. W Żorach cały czas rozwija się budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, w związku z tym sukcesywnie rozbudowywana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W 2019r. podłączono do sieci wod.-kan. 350 nowych obiektów. W praktyce staramy się realizować elementy gospodarki obiegu zamkniętego oraz być jak najbardziej neutralni dla środowiska, gwarantując wysoki poziom świadczonych usług dla mieszkańców.

W ostatnim czasie wzrosły koszty związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Zawierają one w sobie wiele cennych składników dla środowiska przyrodniczego, dlatego postanowiliśmy opracować dwie mieszanki nawozowe w formie granulatów: nawóz organiczno-mineralny (SARI) i środek wspomagający uprawę roślin (SARI Ca), których produkcję uruchomiliśmy na linii pilotażowej. Zadanie to było realizowane przy współfinansowaniu NFOŚiGW w ramach programu „Sokół” przy współpracy z Zakładem Ochrony Wód GIG w Katowicach. Obecnie prowadzone są badania związane z certyfikacją produktów umożliwiającą wprowadzenie ich na rynek. Po przeprowadzeniu szeregu badań laboratoryjnych stwierdzono, że osady ściekowe charakteryzują się dobrymi parametrami pod względem zawartości azotu i fosforu oraz nie wykryto w nich przekroczeń pod względem zawartości metali ciężkich, stąd przeznaczenie tego osadu jako substrat do produkcji nawozu. Konsumenci coraz częściej rezygnują z nawozów mineralnych na rzecz bardziej przyjaznych środowisku czyli organicznych i organiczno-mineralnych. Te ostatnie to segment, który ciągle się rozwija i trafia do coraz szerszego grona odbiorców.

-Augustyna Szczepańczyk