13 kwietnia 2021

Na fali sukcesów

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest doktorantką na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na specjalności Technologia Chemiczna. Aktualnie jest kierownikiem projektu Preludium „Synteza i badanie właściwościach nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz kierownikiem projektu pt. ” Badanie właściwości biologicznych aerożeli otrzymanych  chitozanu pochodzenia nieodzwierzęcego”.

Biodegradowalne aerożele chitozanowe służą do hodowli różnych tkanek, w tym ludzkich i mogą znaleźć zastosowanie m.in. w transplantologii. „Nasze aerożele mają unikalne właściwości, nieosiągalne przez inne tego typu materiały na rynku” – mówi jeden z pracowników projektu dr inż. Marek Piątkowski. Ich wynalazek został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Brukseli – Brussels Innova 2016. O biodegradowalnych aerożelach opowiedzieli w “Dzień Dobry TVN”

– Nasz wynalazek może pomóc w odbudowie skóry po oparzeniach – przyznał Piotrowski. Jak dodał, metoda otrzymania aerożeli jest bardzo tania. Koszt produkcji aerożelu do wyhodowania np. fragmentu skóry (20 cm³) to ok. 2 zł. Dla porównania koszt innych podłoży to ok. 1 tys. euro za 20 cm³.

Pani magister jest również głównym wykonawcą w projekcie pt. „Osteochit3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” oraz w dwóch innych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Była uczestniczką projektu TRL+ „Ocena przydatności biodegradowalnych ferrimagnetycznych nanokompozytów chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 jako podłoży do hodowli komórek”  i programu Lean in STEM (Fundacja Perspektywy).

Ma na swoim koncie osiągnięcia naukowo-badawcze, do których w 2019 roku należą m.in. otrzymanie grantu LIDER na kwotę 1 409 375,00 zł i stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych naukowców poniżej 30 roku życia, a także za zdobycie nagrody specjalnej w konkursie Innowacja jest Kobietą oraz Nagrody Głównej w konkursie Student Wynalazca 2019 i konkursie StRuNa 2019 na najlepszy projekt naukowy.

Interesuje się głównie tematyką polimerów biodegradowalnych, biopolimerów i biomateriałów oraz zielonymi technologiami, a również syntezą w polu promieniowania mikrofalowego. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie takie dziedziny nauki jak biotechnologia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, czy nanotechnologia.

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest współautorką publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań przedstawiała na wielu konferencjach. Wysoka jakość prowadzonych przez nią projektów odzwierciedla się w ilości otrzymanych nagród i stypendiów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

-Augustyna Szczepańćzyk