5 grudnia 2020

Mamy powody do dumy!

O nowoczesnym podejściu do zarządzania, dużym przyroście mieszkańców i inwestycjach realizowanych z myślą o nich opowiada Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.

Czym wyróżnia się Gmina Żukowo na tle innych?

Atutem gminy jest m. in. lokalizacja, w pobliżu Gdańska i Gdyni. Cechuje nas bardzo duży przyrost firm i mieszkańców. Pod względem ilości mieszkańców jesteśmy największą gminą miejsko-wiejską w woj. Pomorskim.

Czy posiadają Państwo wolne tereny inwestycyjne?

Wciąż mamy wolne obszary i zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu. Czekają na nich liczne korzyści w tym ulgi podatkowe. W zależności od rozmiaru powierzchni użytkowej wspomnianych budynków przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z podatku za nie na okres od 12 do nawet 36 miesięcy. Na terenie gminy Żukowo inwestują zarówno mali i średni przedsiębiorcy, ale także wielkie, międzynarodowe korporacje.

Czy korzystają Państwo z funduszy zewnętrznych?

Wsparcie zewnętrze pozwala nam na liczne inwestycje. Gdy tylko pojawia się możliwość aplikujemy o dodatkowe fundusze. Tegoroczne wsparcie zewnętrzne naszych inwestycji to ok. 16,5 mln zł. Ogromne pieniądze unijne pozyskuje również nasza Spółka Komunalna Żukowo. Mowa tu o projekcie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Żukowo- etap I”. Na to zadanie w ostatnich latach udało się pozyskać niemal 47 mln zł!

Jakich rad jako doświadczony Burmistrz udzieliłby Pan rozpoczynającym swoją przygodę z samorządem?

Prace w samorządzie bardziej porównałbym do maratonu niż sprintu. Działania należy planować z dużym wyprzedzeniem, zakładając przy tym różne scenariusze. Uważam, że każdy samorządowiec powinien od samego początku za cel obrać sobie przede wszystkim troskę o mieszkańców i z takim założeniem planować działania. Nie bez znaczenia jest również współpraca. Tutaj dziękuję radzie miejskiej, sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.

-Augustyna Szczepańczyk