20 października 2020

Inwestycje z myślą o mieszkańcach

Gmina Tomaszów Mazowiecki jest położona w województwie łódzkim, powiecie tomaszowskim. Od 2010 roku zarządzana przez Wójta – Franciszka Szmigla cenionego fachowca i samorządowca cieszącego się dużym poparciem mieszkańców. Dzięki przemyślanej strategii i mądrym decyzjom włodarza powstaje nowoczesna infrastruktura gminy, która dynamicznie się rozwija i jest przygotowana na biznes i inwestorów.

Jest ulokowana niezwykle malowniczo w dolinie rzeki Pilicy po obu jej stronach. Pilica, Zalew Sulejowski, piękne lasy, rezerwaty przyrody, Natura 2000, to naturalne walory krajobrazowe. Ośrodek Hodowli Żubrów, zabytkowy Zespół Klasztorno – Kościelny Ojców Franciszkanów oraz w pobliżu Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie, czy Niebieskie Źródła stanowią dodatkowe atrakcje turystyczne. Położenie gminy wzdłuż drogi ekspresowej S – 8 i drogi wojewódzkiej 713 stwarza świetne możliwości do dalszego rozwoju.

Od 2010 r. gmina zainwestowała około 100 mln zł, z czego środki zewnętrzne stanowiły ponad 60 mln zł. Ścisła współpraca z władzami miasta Tomaszowa Mazowieckiego pozwoliła na pełną modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji (90 km), uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowę nowej oczyszczalni w północnej części gminy. Od stycznia 2018 r. funkcjonuje nieodpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców miasta i gminy, obsługiwana autobusami hybrydowymi. Ale to nie jedyne działania ekologiczne. „Stawiamy na dobrą wodę ze źródeł głębinowych, modernizujemy ujęcia wody. W ciągu ostatnich lat wybudowaliśmy 50 km nowych wodociągów. Poza tym prawie wszystkie (90%) budynki użyteczności publicznej mają ekologiczne ogrzewanie. Pozostałe do 2022 r. będą miały pełną termomodernizację. Stawiamy również na energię odnawialną pozyskiwaną z ferm fotowoltaicznych i wiatrowych. Gmina należy do klastra energetycznego i w przyszłości chcemy naszym mieszkańcom dostarczyć tańszą energię elektryczną. Sukcesywnie finansujemy demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych – wyjaśnia wójt Franciszek Szmigiel.

Strategia rozwojowa na najbliższe lata.

W najbliższym czasie Gmina ma w planach wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej zrealizować projekt na zagospodarowanie terenów nad Zalewem Sulejowskim wart około 12 mln zł. Niedługo zakończy się projekt, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności rzeki Pilicy. Oprócz tego priorytetem jest dalszy rozwój kanalizacji, dróg, budowa ścieżek pieszo-rowerowych. Ważnym celem dla samorządowców znad Zalewu Sulejowskiego jest przywrócenie dobrej jakości wody zbiornika i pozbycie się sinic. Istotnym przedsięwzięciem jest także podpisane porozumienie trójstronne z Prezydentem i Starostą na budowę południowo-zachodniej obwodnicy miasta obsługującej transport ciężki związany z eksploatacją piasków kwarcowych w pobliskich kopalniach.