19 stycznia 2021

Inwestycje kołem zamachowym gospodarki

Początek 2020 roku zostanie zapamiętany jako okres globalnej walki z wirusem, który rozprzestrzenił się na niespotykaną dotąd skalę. Pomimo pandemii koronawirusa Gmina Krasocin nie zwalnia prac. Wójt Ireneusz Gliściński opowiada o inwestycjach.

Charakterystyka Gminy Krasocin

Krasocin jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części województwa Kieleckiego. Zamieszkuje ją 11227 osób. Leży w dorzeczach Pilicy i Białej Nidy. Największym ciekiem jest tu rzeka Czarna. Na terenie gminy znajdują się naturalne zbiorniki wodne w Chotowie i Borowcu. Według danych z roku 2002 obszar gminy wynosi 193,9 km², w tym: 51% to użytki role, to 40% użytki leśne. Lasy są wielkim bogactwem gminy. Znajdują się tutaj bory suche, wilgotne, bagienne, mieszane, itd. Mieszczą się tutaj inne ciekawe walory przyrodnicze, takie jak kilka kompleksów stawów rybnych, gdzie można spotkać ciekawe ptaki. Największe kompleksy są w okolicy Chotowa, Ludyni, Ostrowa i Wojciechowa.

Infrastruktura drogowa

Sieć dróg na obszarze gminy Krasocin jest zadowalająca. Przez jej teren przebiegają też dwie linie kolejowe. Wirus nie zatrzymał budów. Inwestycje drogowe i infrastrukturalne muszą się toczyć, ponieważ stanowią motor rozwoju polskiej gospodarki.

7 lipca minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w uroczystym odbiorze drogi w gminie Krasocin, której remont współfinansował w 70% budżet państwa.

W ostatnich dniach została ukończona przebudowa dróg dojazdowych i parkingów w Bukowie. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 83 000 PLN. Dzięki temu zostało znacznie podniesione bezpieczeństwo jak również estetyka.

Te mniejsze projekty tj. budowa chodnika w Nowym Dworze też są bardzo ważne.

-Zrealizowane inwestycje zdecydowanie poprawiły komfort jazdy, ale także warunki życia mieszkańców. Pełnią one ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego – mówi Wójt Ireneusz Gliściński.

Zaangażowanie mieszkańców

Mieszkańcy Ostrowa odrestaurowali ponad 100-letnią kapliczkę. Przywrócili jej dawną świetność, a remont sfinansowali sami. Ich zaangażowanie w estetykę otoczenia przynosi dumę.

W ramach akcji zorganizowanej przez Radę Sołecką Krasocina uszyto blisko 2000 sztuk masek wielokrotnego użytku i przekazano je potrzebującym.

Sportowa Gmina

Sport to nie tylko gimnastyka i ćwiczenia indywidualne – to także sporty zespołowe, które są jeszcze bardziej rozwijające. Uczą szybkiego podejmowania decyzji i pracy w drużynie. Na boisku, podczas gry nie ma czasu żeby zastanawiać się nad każdym swoim ruchem, ale zawsze trzeba brać odpowiedzialność za to co się robi.

Gminny Klub Sportowy „Bucovia” Bukowa powstał jako stowarzyszenie w 2013 roku i zgłosił drużynę seniorów do B klasy. W swoim pierwszym sezonie drużyna z Bukowy zajęła 3 miejsce. W 2014 roku w stowarzyszeniu pojawiła się drużyna młodzieżowa, a pierwsza drużyna wywalczyła awans do A klasy Świętokrzyskiej. Stowarzyszenie kładzie nacisk na szkolenie młodzieży z okolicznych miejscowości oraz na popularyzację zdrowego i aktywnego spędzania czasu pozaszkolnego. W 2017 roku w klubie została założona sekcja piłki kobiecej, która występuje aktualnie w IV lidze Świętokrzyskiej i cały czas się rozwija.

12 lipca w Gminie Krasocin odbył się rajd rowerowy, w którym wzięło udział 40 osób Rowerem po kulturę „…po powiecie włoszczowskim”. Pod przewodnictwem Michała Pioruna – przewodnika turystycznego, grupa rowerzystów odwiedziła miejsca z terenu gminy: Biadaszek, Stoczek w Olesznie, dwór w Woli Świdzińskiej i wiatrak typu „Holender” w Krasocinie.

Łuczniczy Klub Sportowy „Strzała” Skorków działa przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „RAZEM”, jest najmłodszym klubem w województwie. Zadaniem klubu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzowanie łucznictwa, szkolenie dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, udział w rozgrywkach jak i bieżące utrzymanie obiektu. Członkowie ŁKS Skorków odnoszą wiele sukcesów na konkursach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Inwestycje szansą na lepsze jutro

Bez żadnych zakłóceń i opóźnień trwają prace przy rozbudowie świetlicy w Występach oraz budowa świetlicy w Czostkowie. Najmłodsi mieszkańcy nie mogą się już doczekać propozycji zajęć na spędzenie czasu wolnego.

Realizowana jest również budowa żłobka, przedsiębiorczy samorząd stara się o 1 549 700,32 PLN dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Unii Europejskiej.

Odnowiono tablice upamiętniającą rodaków, którzy oddali swoje życie walcząc o Wolną i Niepodległą Polskę, a w szczególności poległego w walce z Niemcami Nieznanego Partyzanta ps. ”Kruk”. Wojewoda Świętokrzyski przekazał 3 000 PLN na ten cel.