10 sierpnia 2020

Gmina Gołcza na fali sukcesów

1. Co wyróżnia Gminę Gołcza na tle innych ?
Gmina Gołcza jest piękną, malowniczą gminą o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Dzięki temu jest ona bardzo kolorowa i różnorodna. Latem przepięknie kwitnie i pachnie lawenda, można podziwiać zabytki na Szlaku Architektury Drewnianej, gotycki kościół w Wysocicach i wiele innych urokliwych zakątków. Aktywność mieszkańców i samorządu to z pewnością nasz wyznacznik. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną strukturę Ochotniczych Straży Pożarnych, na 22 sołectwa druhowie działają w 18 wioskach. Bardzo dużą aktywnością wyróżniają się panie, które działają w 8 zarejestrowanych kołach gospodyń wiejskich. Gmina Gołcza kładzie duży nacisk na sport, zdobyła nawet tytuł „Sportowej gminy”. Już w 2004 roku posiadaliśmy wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, pomimo iż boiska tego typu budowano w ramach Programu Orlik od 2012 roku. Czujemy się pionierami w tych dziedzinach. Możemy pochwalić się również bardzo dobrą infrastrukturą drogową.

2. Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnim czasie ?
Realizując zadania inwestycyjne gminy staramy się wsłuchiwać w głosy i opinie mieszkańców. Priorytetem jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. W ostatnim czasie udało się nam połączyć oba te warunki i w ramach programu rewitalizacji obszarów wiejskich zrealizowaliśmy modernizację centrum dwóch miejscowości Czapel Wielkich i Chobędzy. W ramach zadań zostały wyremontowane i rozbudowane świetlice wiejskie wraz z otoczeniem (altany, place zabaw, chodniki itp.). Wartość tej inwestycji to niemal 3 miliony złotych. To dobre lata dla turystyki rowerowej w Polsce. Idąc zgodnie z tym trendem wybudowaliśmy 10 km ścieżek rowerowych i pierszo-rowerowych. Wyremontowaliśmy ponad 12 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz 7 km dróg dojazdowych do pól. Powstały 2 nowe place zabaw wraz z siłownią zewnętrza w Makowie i Laskach Dworskich w ramach programu OSA. Zmodernizowaliśmy kompleks boisk ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gołczy. W ciągu dwóch lat przeznaczyliśmy ponad 700 tys. zł na Fundusz sołecki, dzięki czemu wiele świetlic wiejskich zyskało nowe wyposażenie, powstały liczne altany – miejsca spotkań mieszkańców czy dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego.

3. Czy korzystają Państwo z funduszy europejskich na rozwój gminy ?
Dzięki funduszom zewnętrznym gmina się rozwija wielotorowo, przeprowadzane są kolejne inwestycje a tempo rozwoju jest dynamiczne. Prawie 90% wszystkich inwestycji na terenie gminy realizowane jest przy pomocy środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i europejskich – tych jest zdecydowana większość. W ostatnich dwóch latach otrzymaliśmy wsparcie finansowe na rewitalizację centrum wsi ponad 1,4 mln zł, nisko emisyjny transport miejski ( ścieżki rowerowe) 2,4 mln. Złotych. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy Centrum kultury, na które uzyskaliśmy środki z PROW. Pozyskaliśmy fundusze (realizacja 2020) na 340 instalacji OZE oraz na wymianę piecy węglowych na bardziej ekologiczne czy gazowe.

4. Jakie działania na terenie Gminy Gołcza są podejmowane z zakresu ekologii i ochrony środowiska ?
Jak już wspomniałem pozyskaliśmy fundusze na kolektory słoneczne i fotowoltaikę (340 instalacji) ale również w latach wcześniejszych zainstalowaliśmy na terenie gminy 250 szt. kolektorów słonecznych. Na nowo budowanych czy modernizowanych obiektach instalujemy panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Tam gdzie nie ma możliwości budowy kanalizacji sanitarnej pozyskujemy środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, mamy ich na terenie gminy już ok.500 szt. Podejmujemy działania w celu wymiany piecy węglowych, na te bardziej ekologiczne lub gazowe. Czynimy starania o gazyfikację gminy. Mamy zatrudnionego ekodoradcę w ramach programu LIFE oraz podpisaną umowę z WFOSiGW w Krakowie na wstępna obsługę mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze.

5. Jakie wyzwania na swojej drodze napotyka Gmina Gołcza ?
Koszty utrzymania szkół rosną, ten aspekt przynosi zmartwień nie tylko nam. Problemem są również rosnące koszty inwestycji oraz coraz większe perypetie z wykonawcami, których po prostu brak. Niestety sytuacja na rynku pracy sprawia, że jest większa rotacja wśród pracowników urzędu i coraz trudniej zastąpić tych doświadczonych nowymi pracownikami. Praca w Urzędzie przestaje być atrakcyjna ze względu na zarobki, które niestety są coraz mniej konkurencyjne.

6. W jaki sposób starają się Państwo jednoczyć swoich mieszkańców ? Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o mieszkańcach, dlatego tak ważna jest dla nas ich aktywizacja i integracja poprzez wyjazdy, spotkania okolicznościowe, zachęcamy do organizowania się w formalne grupy. W ostatnim czasie powstało 6 nowych kół gospodyń wiejskich. Wspieramy działania Ochotniczych Straży Pożarnych, których mamy aż 18 i wszystkie aktywnie działające. Mamy 4 kluby piłkarskie seniorów oraz Akademię Piłkarską dla najmłodszych, w której udział bierze ok. 100 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Seniorzy mogą się spotykać w ramach utworzonego dwa lata temu klubu SENIOR+. Wszystkie te grupy aktywnie włączają się w organizację corocznego święta ŻNIWOGRANIA.

7. Czego mogę życzyć Gminie Gołcza w 2020 roku?
Spokojnej i planowej pracy bez nowych nieplanowanych obciążeń i nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego.

-Augustyna Szczepańczyk