28 lutego 2021

Ekonomicznie i ekologicznie – innowacyjne rozwiązanie dla biznesu

Prowadząc własną firmę, każdemu zależy na optymalizacji kosztów (rozumianej nie jako jednorazowe szukanie oszczędności, a długoterminowa strategia). Dziś pomóc w tym mogą nowoczesne technologie. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN wychodzi z nowym rozwiązaniem realizując projekt Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”. Wywiad z dr Piotrem Klonowiczem.

Na czym skupia się realizowany projekt?

Projekt dotyczy budowy urządzenia, które przekształca paliwo w energię elektryczną i ciepło. Jest to układ mikrokogeneracyjny, który działa jak elektrociepłownia, tylko w małej skali. Wykorzystuje ona obieg turbiny gazowej, ale jest to obieg nietypowy, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych posiada zewnętrzną komorę spalania. Układ składa się z kotła na paliwo stałe, wymiennika wysokotemperaturowego i turbiny gazowej. Czynnikiem napędzającym turbinę nie są spaliny, tylko gorące powietrze dostarczane z wysokotemperaturowego wymiennika ciepła.

Dlaczego projekt jest innowacyjny?

Na świecie jest tylko kilka firm, które produkują małe turbiny gazowe dla celów energetycznych, natomiast wszystkie oferują je z wewnętrzną komorą spalania, w związku z czym są one przystosowane do spalania paliw ciekłych lub gazowych takich jak np. gaz ziemny, ropa itd. a czynnikiem napędzającym turbinę są spaliny. Natomiast Turbina, która powstaje w projekcie, może działać w oparciu o wykorzystanie paliwa stałego czyli np. biomasy, która jest paliwem ekologicznym-odnawialnym. Są na świecie konkurencyjne projekty, natomiast do tej pory nikt nie wdrożył takiego urządzenia na szeroką skalę. W Polsce nikt się tym nie zajmuje oprócz nas. Jest to innowacyjny pomysł w skali kraju jak również na arenie międzynarodowej. Rozwiązania, które wypracowaliśmy w projekcie mają na celu między innymi podniesienie sprawności konwersji energii w urządzeniu.

Jaki będzie przewidywany koszt takiej elektrowni?

Cena nie jest jeszcze znana, gdyż na jej wpływ ma liczba zamawianych urządzeń. Prototyp jest zawsze znacznie droższy niż produkowane seryjnie maszyny. Zakładamy, że koszt wykonania takiego urządzenia wyniesie około 15.000,00 – 20.000,00 złotych za kilowat generowanej mocy, czyli układ o mocy elektrycznej np. 30 kilowatów będzie kosztować około 500-600 tysięcy złotych.

Czy obsługa urządzenia jest wymagająca?

Docelowo układ powinien pracować w trybie bezobsługowym, będzie monitorowany i diagnozowany w trybie online. Zadaniem przyszłego nabywcy będzie jedynie dostarczanie paliwa, natomiast w przypadku wystąpienia awarii dostawca turbiny skontaktuje się z nabywcą i wyśle serwis, który zlikwiduje problem.

Czy posiadanie takiej elektrowni koło swojej firmy jest niebezpieczne?

Nie, nie jest niebezpieczne, ponieważ tutaj właściwie nie ma zagrożeń, w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych np. układów ORC małej mocy. W naszym urządzeniu nie ma paliwa płynnego, które może być wybuchowe, nie ma czynników roboczych, które mogą być palne lub toksyczne, ponieważ tutaj czynnikiem roboczym jest powietrze. Ciśnienia pracy układu również są niskie (maksymalnie ok. 4 barów), co również przekłada się na bezpieczeństwo.

Ile osób pracuje przy tak dużym projekcie?

Z instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, który jest liderem projektu zaangażowanych jest ok. 30 osób. Dodatkowo współpracujemy z trzema partnerami przemysłowymi, także łącznie przy projekcie pracuje około 50 osób, z czego każdy ma inne kompetencje i zadania.

Mają Państwo kontakt z przedsiębiorcami, dla których przeznaczony jest produkt?

Mamy rozpoznanie obszaru zastosowania produktu – jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy potrzebują stosunkowo niewielkiej ilości energii uzyskiwanej w sposób ciągły. Wadą tego układu, np. w stosunku do energii z wiatru lub słonecznej, jest to, że potrzebuje on paliwa. Zaletą, że jest natomiast całkowita niezależność pracy od warunków pogodowych, pory dnia itd. w porównaniu chociażby z panelami fotowoltaicznymi, które obecnie są bardzo popularne. Charakteryzuje się wysoką regulacyjnością i stanowi przewidywalne źródło energii. Układ ten będzie atrakcyjny dla podmiotów, które potrzebują ciągłego źródła energii elektrycznej i cieplnej np. rolnicy, którzy posiadają biomasę.

Czy udział w wydarzeniach takich jak Międzynarodowe Forum Gospodarcze przynosi Państwu korzyści?

Oczywiście, w dzisiejszych czasach dobry pomysł i produkt nie wystarczają. Niebagatelne znaczenie ma skuteczna promocja. Środowiska naukowe zaczęły zauważać tą potrzebę i wychodzić do klienta – rozumianego oczywiście nieco inaczej niż tradycyjnie. Dla nas kontrahentem jest osoba lub podmiot poszukujący innowacji dla zwiększenia konkurencyjności na rynku. Nauka też musi się chwalić swoimi sukcesami.

-Augustyna Szczepańczyk