13 kwietnia 2021

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO ROZWOJU

Nova Praxis Sp. z o.o. to Polska firma działająca od 2013 roku. Dostarcza efektywne rozwiązania usprawniające działanie przedsiębiorstw w obszarze procesów biznesowych, produkcyjnych, oraz wspierających każdy etap rozwoju. Rozmowa z Prezesem firmy Panem Konradem Bajor.

Nova Praxis od lat wspiera przedsiębiorców w ich rozwoju wykorzystując metody oparte na analizie i pomiarze procesów. Firma nieprzerwanie się rozwija i z roku na rok udoskonala swoje rozwiązania, nadążając za zmianami jakie zachodzą na rynku. W ostatnich latach szczególnie rozwijany jest program optymalizacji kosztów działalności i przyspieszania czasu obsługiwania procesów, dążąc przy tym do ich ciągłego usprawniania oraz podnoszenia jakości zewnętrznych i wewnętrznych usług.

Nowe rozwiązania, a zmiany w zarządzaniu

Bardzo ważną kwestią jest mocny fundament funkcjonowania danego podmiotu. To podstawa, na której opiera się całe przedsiębiorstwo i jeśli będzie dość silna, przetrwa kolejne wyzwania jakie obecnie przed nią stoją. To sprawny przepływ informacji i decyzji oparty na zarządzaniu procesowym. Daje to poczucie, że w firmie każdy wie za co odpowiada i wie czego może oczekiwać od właścicieli poszczególnych procesów. Następnym kluczowym elementem są dane, na podstawie których podejmowane są decyzje przez osoby zarządzające. Błędy w danych często generują sporo problemów w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych i narastają niepostrzeżenie latami. Firmy dochodzą do momentu kryzysu z jakim mamy do czynienia obecnie i wówczas ujawnia się znaczenie sprawdzonych informacji. Niezmiernie ważny jest również czas obsługi procesów, która często może zaważyć o przewadze konkurencyjnej.

Zakup oprogramowania klasy ERP, CRM czy wdrożenie rozwiązań typu mikroroboty w firmie nie zawsze i nie wszędzie się sprawdzą. Zmiany w firmie, dotyczą organizacji, procesów wewnątrz nich oraz w relacji z klientami i dostawcami. Firmy często o tym zapominają, licząc, że samo oprogramowanie doprowadzi przedsiębiorców na wyższy poziom rozwoju. Nasze doświadczenia wyraźnie wskazują, że takie myślenie nie jest poprawne. Już samo podejście do analizy i wywiadów ma ogromne znacznie dla efektów dalszych działań usprawniających, gdyż pozwala uporządkować sposób działania. Samo spojrzenie na funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie przez zewnętrzną firmę daje świeży pogląd co powinno się zmienić, a ma to szczególnie istotne znaczenie dla podmiotów funkcjonujących wiele lat, gdyż z czasem można zauważyć u nich utratę pozycji rynkowej.

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzając zmiany na danym stanowisku, należy przeanalizować nie tylko procesy związane z danym stanowiskiem. Konieczne jest opracowanie mapy procesów AS IS dla całej organizacji. Dzięki niej, pomiarowi czynności procesowych oraz analizie barier i problemów, tworzony jest wielowymiarowy obraz funkcjonowania firmy, który wizualizuje przepływ informacji i sposób jej funkcjonowania wraz z otoczeniem.

Kluczowym zagadnieniem jest określenie oporu przed zmianami wśród pracowników, współpracowników, klientów oraz osób zarządzających. To może być zaskoczeniem, że źródłem oporu przed zmianami są CEO i okazuje się, że to ich decyzje często opóźniają wdrażanie zmian w firmie.

Zmiany na lepsze

Współpracując z Nova Praxis Sp. z o.o. klient może mieć pewność, że rozwiązanie zostanie dopasowane do jego potrzeb.

Coraz więcej firm widzi konieczność dokonania zmian w sposobie działania oraz oferowanych produktów i usług. Największym impulsem do zmian są nawrót i kolejne etapy lock down’u wywołanego wirusem COVID-19. Rok 2020 jest wyjątkowy pod względem wyzwań jakie stoją przed firmami. Wiele z nich nie może już czekać z przeprowadzaniem zmian. To jest ten moment, na dokonanie istotnych usprawnień w swoich procesach oraz oferowanych produktach i usługach.

Rozwiązanie problemów związanych z takimi transformacjami wymaga wielu działań, na różnych płaszczyznach.

Podczas dokonania zmian w firmie, dodatkowo pojawia się konflikt pokoleń pracowników, który co prawda był widoczny już od wielu lat, ale zmiana modelu działania w wielu firmach na skutek pandemii wymusza na nich dokonania przemian organizacyjnych. Przekazanie kompetencji nowemu, młodszemu pokoleniu staje się koniecznością. Człowiek przyzwyczaja się do utartych schematów, przez co nie czuje potrzeby dokonywania zmian i często się ich obawia. Taki wewnętrzny opór pracowników jest czynnikiem, który może skutecznie zatrzymać działania w organizacji, dlatego tak ważne jest aby włączyć ludzi w proces zmiany, już w trakcie trwania projektu analizy i optymalizacji procesów.

W okresie obecnego kryzysu wywołanego pandemią, firmy muszą wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom rynku. Wiele zakładów produkcyjnych, musi się w bardzo krótkim czasie dostosować do nowych wyzwań, zdając sobie sprawę, że nie ma powrotu do poprzedniego stanu i musi dokonać istotnych zmian w swoim modelu biznesowym.

Firmy rodzinne w obliczu zmian

Wartość przedsiębiorstwa budują ludzie, a to jest szczególnie ważne dla firm rodzinnych. Często są one znane i szanowane, przede wszystkim na rynku lokalnym, ale czy to wystarczy?

COVID-19, uwypuklił znaczenie firm na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym gdzie trzeba wykazać się dużą elastycznością i sprawnym działaniem. Wiele z nich, zakładanych w okresie transformacji zderza się z koniecznością sukcesji, bowiem ich założyciele osiągają lub już osiągnęli wiek emerytalny. To najlepszy moment na zmiany, jakich może dokonać młodsze pokolenie, które są teraz bardzo potrzebne. Trudnością w tym przypadku jest sprawne i profesjonalne przygotowanie do procesu sukcesji. Warto skorzystać w tym przypadku z programu unijnego do wsparcia sukcesji (więcej na stronie sukcesja.novapraxis.pl)

Integracja pracowników

Podstawowym działaniem, kierując sporą liczbą pracowników z różnych grup wiekowych (20-60 lat), jest kodeks etyczny wewnątrz firmy. Sztandarowym zachowaniem jest szacunek wobec każdego pracownika oraz jasna i klarowna komunikacja z personelem, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz wskazać sposób funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. To wszystko mocno wpływa na jakość pracy. Bardzo ważnym elementem podnoszącym morale pracowników w firmie, jest angażowanie ich do wspólnych przedsięwzięć w tak trudnym okresie. Pokonywanie wyzwań jest najbardziej owocne jeżeli jest wypracowywane wspólnie. Taki rodzaj działania wykorzystaliśmy w trakcie pierwszej fali pandemii, co zaowocowało wieloma pomysłami na przyszłość. Był to, paradoksalnie jeden z najbardziej intensywnych okresów funkcjonowania firmy od początku jej istnienia.

Nominacja do nagrody Ambasador Innowacyjności

To ważna nominacja, wyjątkowe wyróżnienie, oraz kolejna motywacja do rozwoju tym bardziej, że wciąż staramy się o kolejne dofinansowania z NCBiR oraz środków lokalnych. Wsparcie finansowe poszerzy nasze możliwości i pozwoli na usprawnianie kolejnych naszych idei.

Plany na przyszłość

Firma posiada duże doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych, komunikacji wewnętrznej, kompleksowego zastosowania procedur i instrukcji, przygotowania firm do wdrożenia mikrorobotów. Nowym projektem, nad którym obecnie pracujemy jest system do szybkiej identyfikacji miejsc w organizacji zmian (co nie jest takie proste i oczywiste), wraz z określaniem oporu interesariuszy przed zakładanymi zmianami w organizacji .

Adresatem pakietu są małe, średnie i duże firmy oraz inne organizacje, które mają potrzebę doskonalenia lub uporządkowania metod komunikacji w organizacji czy też zarządzania informacją w firmie, zdalnym dostępem do danych firmowych czy też poprawą wewnętrznej organizacji poprzez określone zasady funkcjonowania w okresie pandemii” tłumaczy Prezes Nova Praxis Sp. z o.o. Pan Konrad Bajor.

Pan Prezes szeroko zachęca, aby polscy przedsiębiorcy nie zaprzestali się rozwijać, nawet w tym szczególnym czasie. Trzeba się nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości. Internet zrewolucjonizował nie tylko komunikację, ale przede wszystkim myślenie. Cyfryzacja otwiera wiele możliwości, więc warto z niej korzystać.

– Izabella Liguzińska