13 kwietnia 2021

Bezpieczeństwo i rozwój Miasta Gorlice

Gorlice są miastem prężnie rozwijającym się. W ostatnim czasie dokonano wielu zmian. Świadczą one o sukcesach zarządczych, którymi zarówno miasto jak i burmistrz Rafał Kukla mogą się pochwalić. Pozyskiwanie środków zewnętrznych otworzyło drogę do realizacji wielu inwestycji, jak i wydarzeń kulturalnych.

Lokalna komunikacja miejska została rozbudowana, a tabor autobusowy wymieniony na nowy i ekologiczny. Odbył się również remont kilku kluczowych arterii miasta.

Za ważne osiągnięcie w sferze przedsiębiorczości burmistrz uznaje sprzedaż ponad 6 ha terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej. Co więcej, jeszcze w tym roku rozpoczną się prace projektowe związane z utworzeniem nowej, kolejnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole. Miasto pozyskało na ten cel ponad 5 milionów złotych. Jest to następne działanie ukierunkowane na progres Gorlic – to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Dla miasta ważne jest również upłynnienie ruchu drogowego. Ze względu na problem zatorów komunikacyjnych, jednym z najważniejszych działań w tym zakresie jest przebudowa skrzyżowania na Zawodziu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt przebudowy DK nr 28 w Gorlicach, na odcinku o łącznej długości 7,3 km, obejmującym także budowę ronda w tym problematycznym miejscu. Inwestycje te pozwolą na zwiększenie płynności ruchu oraz pomogą przyciągnąć nowych inwestorów, co pozwoli na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bezpieczeństwo jest dla władz miasta sprawą priorytetową. W 2017 roku został ujawniony proceder nielegalnego składowania odpadów na terenie byłej Rafinerii Glimar. Z uwagi na zagrożenie dla życia mieszkańców, Miasto Gorlice, aby jak najszybciej i bez szkody dla budżetu uporać się z zaistniałą sytuacją, aktywnie poszukiwało finansowej pomocy z zewnątrz przy wsparciu Poseł Barbary Bartuś oraz Wojewody Małopolskiego. W grudniu 2019 roku, złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wywozu i utylizacji odpadów na poziomie 80% kosztów. Został on rozpatrzony pozytywnie i Miasto Gorlice otrzymało na ten cel kwotę 40 208 000 złotych. Pozostała, brakująca część, zostanie pokryta z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki determinacji władz, miasto uporało się z ogromnym wyzwaniem, a firma, która wygrała postępowanie przetargowe rozpoczęła już prace związane z wywiezieniem i utylizacją chemikaliów.

Plany Miasta są niezmiennie ambitne. Już w najbliższym czasie zrealizowany zostanie II etap remontu Krytej Pływalni Fala. Obiekt, dzięki zupełnej modernizacji fasady zyska nowoczesny wygląd, a wnętrze strefę rekreacji. Kwota 8 milionów złotych zostanie przeznaczona także na gruntowną rewitalizację Gorlickiego Centrum Kultury. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki na to działanie w wysokości 75% kosztów zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W 2021 r., w ramach dofinansowania, które Związek Gmin Ziemi Gorlickiej otrzymał na kompleksową termomodernizację 39 obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu gorlickiego, odbędzie się remont Ratusza.

Cały czas trwają prace związane z budową cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej. W tym roku zlecono przygotowanie terenu poprzez wykonanie makroniwelacji, a jeszcze w ubiegłym rozpoczęły się roboty związane z przebudową infrastruktury drogowej, współfinansowane z Zarządu Dróg Wojewódzkich w trybie Inicjatyw Samorządowych. Remont planowany jest etapowo na najbliższe kilka lat.

-Karolina Hentisz